Arrangör siktar på att mässan ska genomföras

Konferenser, mässor och andra event drabbades tidigt av restriktionerna under coronakrisen. Mido sköts upp för att sedan ställas in helt. Optometridagarna i Sverige kunde inte genomföras. Men hur ser framtiden ut? I augusti är det dags för den årliga Optikmässan i Kista. Kommer den bli av?

TEXT MICKE JARESAND

– Med den information som vi har idag fortsätter arbetet enligt plan. Alla stora utställare är bokade och förberedda på att vara med, säger Bosse Magnusson, projektledare för Optikmässan på mässarrangören Bra Mässor som arrangerar mässan tillsammans med SOLF. Mässan är i grunden en handelsplats för branschen och alla är inställda på att genomföra den. Den enda tveksamheten i nuläget är om utställarna från det hårt drabbade södra Europa som brukar vara med kommer att ha möjlighet att delta.

Samtidigt understryker Bosse att man måste vara ödmjuk inför att läget kan förändras snabbt.

– Vi följer självfallet utvecklingen och lyssnar på de rekommendationer och eventuella restriktioner som ges. Under våren är det många mässor och konferenser i andra branscher som drabbats och tvingats ställa in, säger han. I vissa fall tittar vi på alternativa datum senare i år och i vissa fall ser vi om det finns möjlighet till digitala lösningar som kan ersätta de fysiska sammankomsterna.

Oavsett coronakrisen tror Bosse att mässor i framtiden kommer utnyttja digitala möjligheter i allt högre utsträckning.

– Branscher skiljer sig såklart åt, men jag är säker på att vi kommer att få se hur många mässkoncept kommer att kompletteras med digitala mötesplatser. Det går att göra ganska mycket över nätet, med exempelvis videolänkar, säger Bosse.

Utöver den stora produktutställningen kommer Optikmässan som vanligt innehålla ett späckat program med föreläsningar, debatter, workshops och tillfällen att träffa kollegor i branschen.

– 2018 lanserade vi en programpunkt där olika designers pratade form och trender med varandra. Det var ett mycket uppskattat inslag som återkom förra året och som vi kör även i år. Vi kommer även arrangera debatter där vi tar upp frågor om branschens framtid och diskutera saker som köpbeteenden, och marknadsföring, säger Bosse. Vi kommer också kunna erbjuda korta utbildningar i mindre grupper kring väldigt konkreta ämnen som hur man kan utnyttja sociala medier och optimera sin hemsida för ökad tillgänglighet och försäljning.

Även frågor om hållbarhet och recycling kommer upp på agendan.

– Vi tänker plocka upp hållbarhetsfrågorna ordentligt detta år. Frågan har börjat mogna i branschen och vi ser fler och fler exempel på hur företagen använder miljötänket i sitt produktutbud och i sin profilering. Optikbranschen har fram till nu inte legat så långt framme i de diskussionerna, säger Bosse.

Precis som förra året blir det särskilda programpunkter som riktar sig till optikerassistenterna.

– Assistenterna står längst fram i butiken och spelar en stor roll i kundmötet, det är viktigt att inte glömma den yrkesgruppen, säger Bosse.

Utöver allt detta pågår också en diskussion om det finns möjlighet att fånga upp något ämne från de inställda Optometridagarna.

– Det är än så länge på idéstadiet, men det vore roligt om vi kunde fylla några av de hål som uppstod när dagarna inte kunde genomföras, säger Bosse. Vi ska heller inte glömma det festliga och traditionella minglet som äger rum på torsdagskvällen.

En stor skillnad från tidigare år är att mässan 2020 hålls en torsdag och fredag.

– Skälet är att vi sett ett kraftigt sjunkande antal besökare på lördagen, säger Bosse. Vi hoppas att denna förändring ger ett jämnare flöde och, totalt sett, fler besökare. Förändringen kommer givetvis att utvärderas så vi vet om detta är rätt väg att gå.

Om det visar sig att restriktionerna på grund av coronakrisen fortsätter, finns det i så fall en plan B för Optikmässan?

– Det finns många plan B. Det beror på när och vilka beslut som måste tas. Vi följer, som sagt utvecklingen mycket noga och är beredda på att anpassa oss, säger Bosse Magnusson.

För ytterligare information om mässan, resor, hotell etc finns länken: https://www.optikmassan.se/app/netattm/attendee/page/95088