Anslag och stipendier till ögonforskning

Ögonfondens utlysning 2022

Ögonfonden bildades 1984 under namnet Stiftelsen Synfrämjandets Forskningsfond av Sveriges Ögonläkarförening, Optikerförbundet och Synskadades Riksförbund. Ändamålet med stiftelsen är att främja och initiera vetenskaplig ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar och synskador samt att effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga.

Ögonfonden delade 2021 ut sammanlagt 5 milj kr i anslag och stipendier till ögonforskning. Ögonforskare med anknytning till svenska universitet och lärosäten inbjudes härmed att ansöka om projektanslag i storleksordningen 40-250 tkr och/eller forskningsstipendier à 20 tkr för 2022.

Utlysningen öppnar den 1 januari 2022 och ansökan, som sker helt digitalt, skall vara inkommen senast 28 februari 2022 till ansokningar@ogonfonden.se. Vänligen se www.ogonfonden.se för anvisningar och blanketter.

Välkommen med din ansökan!

Madeleine Zetterberg
Vetenskaplig sekreterare
Ögonfonden