Alla Ska Se-dagen:

”Inga barn ska lida i onödan”

Lördagen den 28 augusti genomfördes ”Alla Ska Se”-dagen över hela Sverige. Syftet med initiativet är att uppmärksamma vikten av att regelbundet undersöka barns och ungdomars syn. Många föräldrar vet inte att deras barn lider av synfel vilket kan leda till begränsningar för både inlärning och rörelse. Ett svek mot barnen, anser Synsams samlade optikerkår.

Inom ett par decennier spår WHO att hälften av världens befolkning kommer vara närsynt. I den utvecklade världen ökar sannolikt antalet ännu snabbare mot bakgrund av vår omfattande tid framför skärmar, ofta på bekostnad av färre timmar i dagsljus.

– Lika självklart som man besöker sin tandläkare en gång om året ska det vara att besöka optikern för regelbundna synundersökningar. Vi måste inse att barnens många timmar framför en digital skärm, inte minst under pandemin, är påfrestande för ögonen och synen. Vi vill att alla barn ska få rätt till en årlig kvalitetssäkrad synundersökning i skolan, inga barn ska lida i onödan när kompetens finns, säger Ida Malmblad, leg. optiker och ansvarig för barns och ungdomars synhälsa inom för Synsam Group.

”Alla Ska Se” initierades av Synsam Group för två år sedan. Syftet är att alla barn har rätt till rörelse på lika villkor. Inga synfel ska få stå i vägen för sportutövande, lek eller bus. Sedan 2019 har Synsam delat ut fler än 30 000 par kostnadsfria aktivitetsglasögon och siffran växer stadigt.

I år vidgas initiativet med en speciell ”Alla Ska Se”-dag då barn och ungdomar uppmanas att besöka sin lokala optiker och göra en synundersökning. I mötet med barnet kommer optikern att informera om hur viktigt det är att undersöka sin syn regelbundet och ge tips på synträning och ögonvård.

– Många föräldrar kopplar inte samman att barn som ser dåligt ofta får huvudvärk, kan uppvisa koncentrationssvårigheter, undviker att läsa och skriva eller kanske rent av slutar med sina fritidsaktiviteter. Vid införande av årliga synundersökningar kan vi tidigt upptäcka ett synfel och därmed ge barnet bättre förutsättningar både i skolan och för en aktiv fritid, säger Ida Malmblad.