AI – nödvändigt i framtidens glasögon

Vilka är de nya landskap som revolutionen inom artificiell intelligens möjliggör? Det spekuleras det livligt om i olika branscher världen över, men diskussioner till trots så har optikeryrketännu inte förändrats på något påtagligt sätt. Så vad kan man förvänta sig av framtiden? Och hur nära inpå ligger de moderniseringar det pratas om?

Text Leo Salomon Ringart

Mattias Nilsson, forskare vid KI ser positivt på den nya tekniken
men menar att det ännu är svårt att exakt säga vilka uttryck den kommer att ta sig.

Utvecklingen av den teknologi som ska leda till en ny version av glasögon har pågått i över tre decennier, och har fram tills idag gjort ett slags innovationsmässigt helvarv då forskare, hos framförallt de stora teknologiföretagen, återgått  till ursprungsidén med förnyad optimism om vad som är möjligt att åstadkomma – till stor del genom AI. Idén kallas för Augmented Reality (AR) och går ut på att vårt vanliga synfält blandas med ett digitalt lager som en förlängning av vår fysiska värld. Man hoppas på detta sätt komma ännu närmre sina kunder än vad telefonen gör idag. Apple, Microsoft, Google och Meta har alla släppt olika “glasögon” eller headset i denna nya nisch, som kallas VR-headset. Men dessa produkter är än så länge allt för otympliga för att fungera som vanliga glasögon som vi är vana vid, men det ger en fingervisning om en typ av teknologi som på sikt lär kunna inkorporeras i nättare glasögonmodeller.

Läs vidare i det senaste numret av Optik