600 000 bilister klarar inte synkravet

Nya siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilister som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen, visar att var tionde bilist ser suddigt redan efter en meter och skulle därmed inte klara Transportstyrelsens synkrav för att ta körkort. Andelen motsvarar över 600 000 bilister.

Under 15 år har Synoptik årligen i oktober testat synen på bilister i samband med kontrollbesiktningen på Bilprovningen, och inräknat årets undersökning närmar sig underlaget 35 000 förare. Varje år visar undersökningen att en betydande andel inte når upp till det synkrav som ställs av Transportstyrelsen för att få ta B-körkort.

– Kravet om att ha 50 procentig synskärpa för att få ta körkort är lågt som det är. Ser man sämre än så är det verkligen illa och oroväckande. Att över 600 000 bilister inte längre klarar synkravet som ställs när man tar körkort borde vara ett tydligt argument för att införa ett lagstadgat krav på syntest vid körkortsförnyelse, säger Awet Tesfamariam, kliniskt ansvarig på Synoptik.

I samband med Synbesiktningen besvarar bilisterna en enkät om syn och trafiksäkerhet. Resultatet visar att nio av tio vill ha ett lagstadgat krav på syntest vid körkortsförnyelse, något som många andra länder inom EU redan har.

– Sverige är sedan länge en förebild på trafiksäkerhetsområdet, ändå visar Synbesiktningen att det går att göra mer för att nå Nollvisionen. Vi tycker därför att Sverige, liksom flertalet andra länder i EU, borde införa återkommande synkontroller vid körkortsförnyelsen, inte minst eftersom det är efterfrågat av bilisterna själva, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

65 procent av de tillfrågade tycker att det är svårt eller mycket svårt att se vid mörkerkörning och 80 procent upplever att de blir besvärade av bländade lyktor från mötande fordon.

– När mörkret kommer ställs ännu högre krav på synen för att köra säkert. Det är ett faktum att vi ser sämre då och ju äldre man blir, desto svårare är det att anpassa ögonen till mörkerkörning. Därför är det mycket viktigt att man har rätt synhjälpmedel för att minska risken för olyckor, säger Awet Tesfamariam.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2023

  • 9 procent har en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
  • 88 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse från 55 år eller tidigare.
  • 82 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.

Synbesiktningen 2023 genomfördes under perioden 2-31 oktober. 1 715 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 1 119 bilister gjorde ett syntest.

https://www.tv4.se/artikel/3xhPUT9IEAuOUBAK8jCZHN/skaerrande-och-obehagliga-upplevelser

Majoritet har svårt att se fotgängare utan reflex

Sju av tio bilister upplever att det är svårt att se fotgängare som inte har reflex. 81 procent tycker dessutom att det borde vara lagstadgat att bära reflex när det är mörkt. Det visar en enkät i samband med Synbesiktningen.

För att synas i mörker är reflexen avgörande. Statistik från Trafikverket visar att gångtrafikanter som bär mörka kläder utan reflex syns först på cirka 20–30 meters avstånd för en bilist när det är mörkt. Med ljusa kläder däremot syns de på 60 meters avstånd och med reflex redan på cirka 125 meters håll.

– Tryggheten i trafiken är ett samspel mellan alla som vistas i den. Att införa ett lagkrav på att använda i reflex i mörker är en enkel åtgärd som går i linje med Nollvisionen och som dessutom är efterfrågad av bilisterna, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.