Ännu tid att söka till masterutbildning

Sedan våren 2021 finns möjligheten att läsa en mastersutbildning i Optometri och synvetenskap för optiker som vill fördjupa sina kunskaper i yrket, få behörighet att använda diagnostiska preparat och satsa på en mer klinisk eller akademisk karriärväg. Till vårterminen antogs 20 studenter av cirka 90 sökande. Inför terminsstarten 2022 finns ännu lite tid att ansöka om en plats.

Karthikeyan Baskaran, Pelsin Demir och António Filipe Teixeira Macedo. De två första är lärare på kursen och den sistnämnda är programansvarig.

Den teoretiska kunskapen och den kliniska utbildningen inom kurserna syftar till att förbereda studenterna på begreppet ”shared care” inom ögon och synvård inför den förväntade utvidgningen av optikerns roll i samhället. Genomgången utbildning och examen ger behörighet att ansöka hos Socialstyrelsen om rekvisitionsrätt för diagnostiska preparat för avancerade optometriska undersökningar.

Masterprogrammet i Optometri och synvetenskap består av 13 kurser motsvarande totalt 120 högskolepoäng. Det huvudsakliga studieområdet för mastern är biomedicinsk vetenskap med inriktning inom optometri och synvetenskap, inklusive specialkunskap om det mänskliga ögat och det visuella systemet. Det huvudsakliga studieområdet och inriktningen leder till expertkunskap om synen inklusive visuella processer och visuell uppfattning. Studiematerial och utbildning ges på svenska och/eller på engelska; utbildningen ges på halvfart på distans med 4-6 träffar á 2-3 dagar i Kalmar per termin.

Enligt antagningskraven ska den sökande antingen ha en optikerexamen motsvarande 180 högskolepoäng, en kandidatexamen i optometri eller en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning på ögonsjukvård. Det finns även platser reserverade för optiker utan akademiska examen som kan visa på relevant yrkeserfarenhet och andra utbildningar som bedöms vara tillräcklig grund för att kunna tillgodogöra sig kurserna i masterutbildningen.

Klicka på nedanstående länk för ytterligare information och anvisningar om hur man ansöker till utbildningen.

https://lnu.se/program/optometri-och-synvetenskap-masterprogram/kalmar-distans-deltid-vt/

Utbildningsplan:

https://optikbranschen.se/wp-content/uploads/2021/10/PaLgxD-utbildningsplan-NAOS2-1.pdf