Vetenskap 6

Utvecklingen går framåt

Då är hösten här och mycket händer direkt vid starten. Utvecklingen inom får bransch går framåt, Rune Brautaset är nu professor, stort grattis, det är ett stort steg framåt för svensk optometri som han nu har tagit.

Snart närmar sig tiden då det är vanligt att besvären med torra ögon ökar och många som kommer nu och uppger suddigt, disigt eller varierande seende har problem med torra ögon. Det är inte ovanligt att det är Meibomskörtlarnas olja som påverkas av sjunkande temperaturer. Det finns olika orsaker till Meibomian Gland Dysfunction men temperaturen påverkar oljan. Den oljan har en smälttemperatur på ca 35 grader C och när det blir svalare så sjunker även vår hudtemperatur som kan göra att oljan då inte är lika lättflytande längre. Det leder till försämrad tårfilm eftersom att vattenskiktet kan dunsta eller rinna bort när inte oljan kan hålla vätskan på plats. Det gör att ytan inte blir lika jämn och seendet blir inte lika klart och om tårvätskan är sämre ökar riskerna för infektioner när den inte kan skydda ögats yta effektivt. Även om det alltid är viktigt att ha en fungerande tårfilm så är det extra viktigt när virus och andra organismer finns i högre grad i samhället. Vi ser redan i skrivande stund att Covid-19 ökar igen efter sommaren och att antalet smittade per dag stiger. Den första artikeln handlar just om hur ögondroppar av geltyp med Liposomer kan skydda mot att Sars-2 viruset får fäste i kornea och ger konjunktiviter. Det är en riktigt intressant och aktuell artikel som publicerades nyligen.  Den andra artikeln handlar också om tårvätskan och hur omega-fettsyror kan påverka vid dysfunktion eller normal produktion av olja av Meibomskörtlarna. Även denna är ny och det är viktiga ämnen att tänka på.

Många patienter som kommer nu med relativt nya problem med seendet har problem med tårvätskan. Att inte undersöka ögonlocken och tårvätskan vid varje synundersökning kan leda till att dessa problem missas och i de fallen kanske patienten inte blir nöjd med sina nya glasögon även om styrkan stämmer väl. Det är inte någon besparing på tid att låta bli dessa undersökningar även om tiden är knapp i undersökningsrummet, att låta bli kan istället resultera i flera återbesök och att en ny synundersökning behövs. Så både för hälsan och ett bra seende är det bäst att ha kontroll och inte glömma bort ögonlock och tårvätska vid varje undersökning det finns behandlingar även för det.  Frågor finns som vanligt på Optikerförbundets hemsida, passa även på att läsa om de olika kurserna som erbjuds nu när du ändå är där.

CATARINA ERICSON

Artikel 1

COVID-19 Okulärt profylax: Den potentiella rollen av ozoniserade oljor i gelögondroppar med Liposom

Att bedöma om ozoniserad olja i liposomögondroppsgel (OED) kan användas för att förhindra den svåra akuta respiratoriska coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infektionen i en in vitroinfektionsmodell. Först testade vi effekten av OED på in vitro cellregenerering och torra ögons hornhinnepitelceller (hCE-2). För det andra bedömde vi in ​​vitro anti-SARS-CoV-2-infektionseffekt av OED med Vero E6-celler. Vävnader undersöktes genom bedömning av olika parametrar: morfologi, histologi och mRNA -uttryck 24 timmar efter behandling. OED kan återställa 50% av skadan i monoskiktet av hCE-2-celler in vitro jämfört med 25% erhållna med fosfatbuffrad saltlösning (PBS). Vid 24 timmar efter behandlingen med OED var antalet mikrovilli och mucinnätverket återställts, såsom observerats med hjälp av svepelektronmikroskopi.
Slutsatser: SARS-CoV-2-överföring genom den okulära ytan ska inte ignoreras. Även om förekomsten av konjunktivitinfektion vid Covid-19 är lågt, är behovet av en barriär för att förhindra eventuell virusinfektion motiverat.  

För att ta till sig allt i detta ämne rekommenderas att du läser hela artikeln. Bakgrund och resultat är mycket intressanta.

https://tvst.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2776556&resultClick=1

Artikel 2

Meibom och tårfilm härledda omega fettsyror som biomarkörer för tårfilmens dynamik vid Meibomian Gland Dysfunction och torra ögon

Syfte att undersöka sambandet mellan precorneal tårfilm (PCTF)-och meibom-härledda (O-Acyl) -omega-hydroxifettsyror (OAHFA) och PCTF-uttunning vid Meibomskörtel-hälsa och dysfunktion. Av 195 kvalificerade försökspersoner (18–84 år, 62,6% kvinnor), gav 178 och 170 försökspersoner både PCTF optisk koherenstomografi (OCT) bild- och masspektrometerdata för tårar och meibom. PCTF-uttunningshastigheten mättes i höger öga med hjälp av en ultrahög upplösning, specialbyggd OCT. Analyser av huvudkomponenten (PC) och Spearmans korrelationer (ρ) utfördes för att utvärdera sambandet mellan OAHFA och PCTF – uttunningshastigheten. I meibom- och tårprover detekterades 76 och 78 unika OAHFA: er. De första PC-poängen för de meibom-härledda OAHFA: erna hade statistiskt signifikanta korrelationer med PCTF-uttunningshastigheter (ρ = 0,18, P = 0,016). Tårfilm-härledda OAHFA hade ingen koppling till PCTF- uttunningshastigheten. Flera mänskliga meibom-härledda OAHFA visade signifikanta samband med PCTF- uttunning, vilket tyder på att dessa OAHFA kan vara inblandade i mekanismen som ligger till grund för stabilisering och uttunning av PCTF. Tårfilm-härledda OAHFA var emellertid oberoende av graden av PCTF-uttunning.

 Bakgrunden är intressant och nyttig att ta del av sedan är både metod och resultatdelarna spännande.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2776442&resultClick=1