VETENSKAP

Effekt av intag av mandarin/apelsinyoghurt på allergisk konjunktivit inducerad av Conjunctivala Allergener

Sammanfattning Catarina Ericson

Syftet var att utvärdera effekterna av mandarin/apelsinyoghurt innehållande nobiletin och blaktoglobulin på allergisk konjunktivit inducerad av en konjunktivala allergener (CAC).

METODER. Experiment 1 utfördes på 26 asymptomatiska patienter (ålder 25,3 6 5,3 år) med diagnostiserad säsongsallergisk konjunktivit på grund av cederpollen. Vi jämförde graden av konjunktivit som inducerades av CAC före och efter intag av mandarin/apelsin yoghurt i 2 veckor. Experiment 2 var en dubbelblind, placebokontrollerad studie utförd på 31 patienter (ålder 32,5 6 12,2 år). En diet innehållande mandarin/apelsinyoghurt jämfördes med en diet innehållande yoghurt som saknade mandarin/apelsin på konjunktivit som inducerades av CAC. Temperaturen på den nedre bulbära konjunktivan mättes före och 20 minuter efter CAC med en okulär yttermograf (OST). Graden av konjunktivalinjektion och chemos klassificerades med biomikroskopi. Förändringarna i symtomen utvärderades med ett frågeformulär.

RESULTAT. I försök 1 uppmättes resultaten av rodnad, chemos, klåda och temperatur vara signifikant lägre (P <0,001) efter en diet av mandarin/apelsin yoghurt i 2 veckor. I försök 2 uppmättes resultaten av klåda och yttemperaturen var signifikant lägre i mandarin-apelsin yoghurtgruppen än i kontroll yoghurtgruppen.

SLUTSATSER. Mandarin /apelsinyoghurt kan vara ett effektivt näringsämne för allergisk konjunktivit.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2631570&resultClick=1

Allergi är en skyddande faktor mot åldersrelaterad maculadegeneration

Sammanfattning Catarina Ericson

Syftet var att undersöka rollen av allergi som skydd mot AMD.  Undersökning av grad av Åldersrelaterad maculadegeneration AMD utfördes på 3585 individer (1878 från Köln, Tyskland och 1707 från Nijmegen, Nederländerna). Intervjuer med frågeformulär utvärderades för faktorerna rökning, användning av kortikosteroider och allergihistoria, inklusive orsakande allergener. Serumkomponent C3d och C3-nivåer mättes och C3d: C3-förhållandet beräknades. Sambandet av allergi med AMD / sen AMD bedömdes genom logistisk regressionsanalys; C3d: C3-förhållandet jämfördes mellan grupper.

RESULTAT. Resultatet kohort från Köln omfattade 864 AMD patienter och 1014 i kontrollgrupp; 495 patienter hade sen AMD. Tidigare historia av allergi visade starkt skyddande effekter på fenotypen AMD   och sen AMD.  Underklassificering i allergiprovocerande ämnen visade signifikant skyddande effekter i alla grupper. Efter justering för användning av ålder, kön, rökning och kortikosteroid bekräftades de skyddande effekterna för AMD och sen AMD.

SLUTSATSER. Allergi har en skyddande effekt på utvecklingen av AMD oberoende av det allergen. Ytterligare undersökningar är nödvändiga för att belysa de molekylära mekanismer som ligger bakom den skyddande effekten av allergi på AMD.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2128097&resultClick=1