”Vårt ställningstagande har missuppfattats”

Optikerförbundet har utsatts för en del kritik för att vara otydliga kring införande av kliniska assistenter. Ordförande Rune Brautaset tar kritiken på allvar, men känner samtidigt att förbundets inställning till, och ställningstagande kring, assistenter av vissa har missuppfattats och att man som rent yrkesförbund tyvärr har mycket begränsade möjligheter att påverka de kommersiella aktörerna.

Optikerförbundet har aldrig drivit på i frågan eller haft intresse av att driva på i frågan om kliniska assistenter. När kedjor inom Optikbranschen började driva frågan om kliniska assistenter röstade Optikerförbundet nej till det förslag till regelverk som föreslogs. Men ja, vi var med i Optikbranschens arbetsgrupp kring assistenter; är man inte med vid diskussionerna så har man ingen insyn och ingen möjlighet att påverka. Vi röstade sedan, som sagt, nej till det förslag som presenterades vid branschens medlemsmöte. När kedjorna ändå började använda kliniska assistenter har vi ställt väldigt tydliga krav på att optikerns roll i alla sammanhang görs tydlig för kund och patient, och att optiker involveras i utformningen av arbetssättet. Vi fick även samtliga aktörer i Optikbranschen att ställa sig bakom vårt ställningstagande, säger Rune Brautaset.

Läs vidare i senaste numret av Optik