Världen uppmärksammade lömsk ögonsjukdom

Glaukom är en lömsk sjukdom som ofta kommer smygande och inte märks till en början. Om sjukdomen upptäcks i tid går det dock att bromsa förloppet. Här har optiker en viktig roll att spela. I mars genomfördes Världsglaukomveckan för att sätta fokus på sjukdomen. Flera optiker var engagerade.

Glaukom är i korthet en skada på synnerven, som i värsta fall kan det leda till blindhet. Så många som 200 000 svenskar har ögonsjukdomen glaukom, som förr kallades grön starr. Så många som hälften – 100 000 personer – kan ha sjukdomen utan att veta om det. Orsaken är att man kan gå med begynnande glaukom under lång tid utan att märka något. Anna Wikberg, vice ordförande i Glaukomförbundet, är ofta ute och pratar om sjukdomen, och menar att många är okunniga om detta:

– Det vi möter när vi kommer ut och informerar är att många säger att jag har då inga problem med mina ögon. Men det är just det som är grejen – man kan ha begynnande glaukom utan att känna något. Det är just därför det är så oerhört viktigt att undersöka ögonen på synundersökning, och att göra det regelbundet, säger hon.

Glaukom är starkt kopplad till ärftlighet och drabbar främst personer över 40 år, men kan i vissa fall även drabba yngre.

– Finns glaukom i släkten, framför allt hos föräldrar och syskon, ska man vara extra noga med att få sin syn undersökt regelbundet. Om bara ena ögat drabbas i ett första skede kan det friska ögat kompensera för synfältsbortfallet i det andra, vilket är en av anledningarna till att man ofta är omedveten om att man har glaukom, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

Glaukom är den näst vanligaste orsaken till blindhet och drabbar runt 70 miljoner människor världen över. Syftet med Världsglaukomveckan som infaller 6-12 mars är att uppmärksamma glaukom, dess riskfaktorer och betydelsen av tidig diagnos för att bromsa sjukdomsutvecklingen.

I nästa nummer av Optik skriver vi mer om arbetet med att sprida kunskap om glaukom.