”Vårens vackraste äventyr”

Återigen samlas vi optiker för förkovran, meningsutbyte och mingel – allt viktigt för en yrkeskår verksam i en bransch som är båda i utveckling och förändring.

Optometridagarna 2019 bjuder på den största utställningen på många år och förhoppningsvis på nytt rekord i antal deltagare. När så många samlas är det viktigt att vi har ett bra program och jag hoppas verkligen vi har lyckats med det. Nytt för i år är att vi har delat programmet in i teman som vi anser är viktiga och intressanta.

Först ut på lördagen tar vi upp saker vi inte får slarva med. Preliminära tester är ett område vi vet att vi kan bli bättre på och på så sätt fånga upp flera med sjukliga förändringar. Vi tar även upp remisser. Kanske ett uttjatat område, men det är vårt ansikte utåt till övriga aktörer inom vården och de måste vara bra. Annars blir det svårt för oss att expandera vårt kliniska ansvarsområde.

Vi har en session i parallell under lördagen och det är temana Systemsjukdomar och Glaukomscreening. Alltid en svår avvägning att ha teman i parallell och vilka som ska ligga i parallell – man kan ju gå miste om något. Det är viktigt för oss optiker att ha en bred förståelse av de livsstils- och åldersrelaterade sjukdomarna diabetes och högt blodtryck. Professor Per Wändell har jobbat och forskat inom dessa allmänsjukdomar hela sitt yrkesliv – svårt hitta någon mer kunnig att föreläsa om detta. Glaukomscreening kommer bli en del av vårt framtida yrkesutövande. Redan nu pågår projekt i Östergötland och Skåne som utvärderar hur optiker kan ta ett större ansvar för denna patientgrupp. Så ett viktigt tema för oss att belysa.

Lördagen avslutas med ett tema om ackommodation. Här för vi möjligheten att lyssna till ledande forskare inom området och denna gång i relation till myopi. Högaktuellt i dessa dagar då andra yrkesgrupper inom ögonvården har kommenterat vårt engagemang inom myopiprevention.

Söndagen ägnar vi oss huvudsakligen åt främre segment och kontaktlinser i synnerhet. Vi kommer kunna lyssna till några av världens ledande forskare och kliniker inom området. Främre segment är dessutom ett satsningsområde för Optikerförbundet nu när vi även ska fylla det tomrum som SKLF och Kontaktlinskongressen lämnar efter sig. Förbundet har precis ingått samarbetsavtal med en rad leverantörer inom området Främre segment som gör att vi de närmaste åren får hjälp med att hitta och ekonomiskt kunna bjuda in de bästa föreläsarna inom dagsaktuella områdena. Vi sätter stort pris på detta samarbete.

Söndagen avslutas med fallpresentationer som speglar vår varierande arbetsdag. Direkt därefter avgår ”Optikerbussen” till Arlanda. Ett nytt initiativ som vi hoppas underlättar för er som kommer långväga ifrån.

Något av det viktigaste med Optometridagarna är dock den framtidsdiskussion och årsstämman vi ska ha på lördagen. Vill du vara med att påverka yrkets utveckling och vad vi i styrelsen ska jobba med så hoppas jag verkligen att vi ses vid dessa programpunkter.

Rune Brautaset
ordförande Optikerförbundet