Vägombud med säker syn

Vägombud på väg.

För tredje året i rad syncertifieras Motormännens vägombud av Synoptik. 16 maj startar den årliga vägombudskampanjen där information om kvalitet och trafiksäkerhet på Sveriges vägar samlas in. Inför detta ska cirka 80 förare, som kommer att köra de 12 vägombudsbilarna runt om i landet, vara syncertifierade för att säkerställa att de har en trafiksäker syn.

– Det är självklart att vi fortsätter med det här samarbetet. Vi som ska granska våra svenska vägar måste se till att själva köra säkert. Synen är en av flera faktorer som påverkar trafiksäkerheten, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännen.

Motormännen har sedan 1950-talet årligen gett sig ut för att granska Sveriges vägar. Informationen som vägombuden samlar in är ett viktigt underlag för det kontinuerliga trafiksäkerhetsarbetet. De fel och brister som upptäcks rapporteras direkt till Trafikverket eller aktuella kommuner. I år kommer man som vanligt också att genomföra en rad olika undersökningar och kampanjer.

Samtliga förare av vägombudsbilarna kommer att ha syntestats hos Synoptik för att säkerställa att de har god syn eller korrekta synhjälpmedel. Syncertifieringen är en del i ett nationellt samarbete mellan Motormännen och Synoptik.

– Vi är väldigt glada att Motormännen, som arbetar med de här frågorna, tar det här på allvar och ser till att deras förare ser bra när de nu ger sig ut för att granska Sveriges vägar och trafikmiljö. Enda gången det finns krav på att testa synen för privatbilister är vid ansökan om körkortstillstånd, detta trots att synen försämras mycket med åldern. Genom Synbesiktningen vet vi att var sjätte privatbilist har en direkt trafikfarlig syn, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Motormännen och Synoptik har sedan tidigare ett nationellt samarbete där alla Motormännens medlemmar bland annat får gratis synundersökning och utbildas om hur viktig synen är för trafiksäkerheten.

Syncertifieringen är en del i ett större projekt där Synoptik uppmärksammar vikten av god syn i trafiken bland annat genom Synbesiktningen, en årlig nationell undersökning som genomförs tillsammans med Bilprovningen.