Uppskjuten mässa ställs in

Den uppskjutna Optikmässan som skulle hållits i januari ställs in. Orsaken är de fortsatta restriktionerna med anledning av coronapandemin. Det gällande regelverket gör det omöjligt att arrangera en mässa av Optikmässans storlek.  Optik ställde fyra frågor till SOLF:s ordförande.

Johan Carlius får fyra frågor.

Var det ett svårt eller självklart beslut att ställa in mässan?
Att återigen på grund av de restriktioner som råder tvingas till beslutet att inte genomföra mässan i januari 2021 känns väldigt tungt, dock är det ett självklart beslut. Med de restriktioner som gäller nu och ser ut till att gälla ett tag framöver vore det rent oansvarigt att försöka genomföra ett event med så mycket människor. Beslutet att inte köra mässan i januari är ett gemensamt beslut taget av SOLF och Bra Mässor. Vi ser det nog inte som att vi ställer in mässan utan att vi helt enkelt inte kan genomföra den på planerat datum. SOLFs styrelse planerar nu för fullt med att se över vad vi kan göra som ett eventuellt alternativ till mässan, här finns många idéer.

Vad var den avgörande orsaken till beslutet?
Den enda och avgörande orsaken är covid-19 och de restriktioner som råder. Med tanke på de senaste signalerna från Folkhälsomyndigheten och regeringen så ser vi och Bra Mässor inget annat alternativ än att meddela att det inte går att genomföra mässan i januari 2021.

På vilket sätt påverkar den här situationen era medlemmar?
Både våra medlemmar och våra kunder påverkas naturligtvis. Optikmässan är en viktigt mässa, den håller ihop vår bransch, därför är det viktigt att poängtera att Optikmässan lever vidare och kommer att genomföras. Nu får vi hoppas att vi kan reda ut den här vågen av pandemin och att smittspridningen så småningom avtar och försvinner, då kan vi genomföra en riktigt bra mässa.

Fortgår planeringen för den ordinarie mässan i augusti 2021 som vanligt?
Som jag tidigare sagt så är Optikmässan viktig för branschen och vi på SOLF är övertygade om att den är en samlingsplats för branschen som behövs, en marknadsplats där hela branschen möts. Det handlar inte bara om att göra affärer utan även att bygga nätverk. Optikmässan kommer att genomföras, sen om det blir i augusti eller på annat datum det återstår att se, nu ska vi igenom den här vågen av pandemin, sen kan vi börja sätta datum. När vi kan genomföra Optikmässan som kommer den att vara modernare och innehålla mycket mer än vad besökarna är vana vid.