Uppdaterad kvalitetsnorm träder i kraft från nyår

När den nya optikerföreskriften träder i kraft den 1 januari nästa år uppdateras även branschens kvalitetsnorm med anpassningar till den nya föreskriften.

Optikbranschens och Optikerförbundets Kvalitetsnorm i synvården är en branschnorm som förenar samtliga optikerföretag oavsett kedjetillhörighet. 

Kvalitetsnormen är till för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet och är framtagen med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter, som alltså är nya från om med nästa år. 

Kvalitetsnormen syftar till en hög nationell kvalitetsnivå inom optometrin men omfattar inte optikerverksamhetens kommersiella delar. Optikerverksamheter kan efter att ha infört kvalitetsnormen begära certifiering av Optikbranschen. Certifieringskommittén inom Optikbranschen utfärdar certifikat till verksamheter efter godkänd certifiering. Certifikatet gäller i tre år och ska därefter förnyas. Revision av certifierade verksamheter företas. Om det vid revision uppdagas allvarliga brister i kvalitetsarbetet kan certifikatet återkallas.

Normen anger en lägsta godtagbara standard, vilket innebär att medlemmar gärna får överträffa kvalitetsnormen. För anslutna verksamheter kommer den uppdaterade kvalitetsnormen finnas för nedladdning på certifieringsportalen Optimera från den 1 januari 2024.

https://optikbranschen.se/wp-content/uploads/2023/11/Bil.-3-Sammanfattning-av-forandringar-i-v-21-Kvalitetsnormen.pdf