Två nya styrelsedamöter i Synologen

Synologen utökar styrelsen med extern kompetens. Viktoria Höglund och Daniel Lindin tillför erfarenheter från både hälsosektorn och handeln. Med förstärkningen vill Synologen öka konkurrenskraften för sina medlemmar.

I samband med årets bolagsstämma har Synologen AB fått en ny styrelsesammansättning. 

En intern och en extern ledamot avgår och ersätts med två nya externa styrelseledamöter. Daniel Lindin och Viktoria Höglund kommer att tillföra kompetens till styrelsen från handeln och de har ett särskilt gott öga till enskilda företagare.  

– Anledningen till den externa utökningen är att vi inom styrelsen vill stärka upp med kompetens och erfarenhet från e-handel, frivillig fackhandel och hälsoområdet. Alla organisationer behöver få utomståendes perspektiv och det är särskilt viktigt i en turbulent och föränderlig tid, säger Johan Grönvall, Synologens styrelseordförande i Synologen.

Viktoria Höglund är förutom styrelsearbetare även romanförfattare.

Daniel Lindin arbetar som Commercial Director på Apoteksgruppen.