Transportstyrelsen ger grönt ljus för assistenter att rapportera syntester

När den nya körkortsförordningen antogs 2008 likställdes optometritekniker (optikerassistenter) med körskolepersonal och optiker när det gällde att utföra och rapportera syntester till Transportstyrelsen. Syftet var att förenkla för körkortstagare och frigöra tid för optikerna. Möjligheten att registrera sig hos Transportstyrelsen och därmed kunna rapportera syntester direkt och digitalt var en stor del i denna effektivisering. Först nu, ett drygt decennium senare, har rapporteringssystemet öppnats för assistenterna.

– Det har som bekant länge varit juridiskt möjligt för vidareutbildade assistenter att utföra synkontroller för körkort, men Transportstyrelsen har inte prioriterat att skapa de bakomliggande systemen som möjliggöra att dessa rapporteras digitalt. Vi har påpekat detta vid flera tillfällen i kontakterna med myndigheten och nu verkar det äntligen ha givit resultat, säger Fredrik Thunell, vd för Optikbranschen.

Så här skriver Transportstyrelsen:
”Från och med den 13 april kan de som är anställda hos optiker och som har genomgått en särskild utbildning rapportera in synintyg till Transportstyrelsen som avser körkortstillstånd grupp 1 (AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort) via Transportstyrelsens e-tjänst. E-tjänsten kräver e-legitimation. Tjänsten kommer att finnas på samma sida där optiker idag rapporterar synintyg.”

Begreppet, den som väntar på något gott… har i och med detta slagit något slags rekord.