Synsvagsprodukt kan klara körkortet

Multilens lanserar nu synsvagsprodukten ML Grand Max som ger upp till 18 procents förstoring.  Produkten ökar synförmågan på långt avstånd och kan, på vissa marknader, göra skillnaden för att klara körkortsgränsen. 

ML Grand Max består av två stycken linser med vardera 9 procents förstoring och har tagits fram tillsammans med Adi Kremer på Low vision center, LVC i Israel. 

ML Grand Max riktar sig till personer med kraftigt reducerad syn. I Sverige är cirka 100 000 personer registrerade på syncentralerna. Enligt Ögonhälsan i Sverige är det verkliga antalet personer som lever med måttlig eller uttalad synsvaghet dubbelt så stort. Många av dem anses ha för god syn för att få hjälp på syncentralerna men de har ändå behov av mer avancerade synhjälpmedel. För denna målgrupp med reducerad syn, kan ML Grand Max göra stor skillnad. 

Det finns idag synhjälpmedel som underlättar arbete på nära avstånd samt system för att se bättre på längre avstånd till exempel vid TV-tittande. De senare är dock ofta anpassade för ett visst bestämt avstånd och ger en mindre rörelsefrihet än vad ML Grand Max erbjuder.

– På vissa marknader kan ML Grand Max göra en viktig skillnad genom att bidra till att användaren kan klara gränsen för körkort. Under vår pilotstudie i Israel har förstoringen i flera fall gett patienten en förbättring av 2 rader på syntavlan. Detta har bidragit att flera av dessa idag får köra bil. På kliniken i Israel har över 20 patienter blivit hjälpa av ML Grand Max med väldigt bra resultat på synskärpan.  Framförallt är patienterna väldigt nöjda, säger Frida Lundgren på Multilens.