Synsam högt rankad inom hållbarhet

Svenska konsumenter har utsett Synsam till det mest hållbara varumärket inom optisk detaljhandel, enligt den årliga varumärkesundersökningen av Sustainable Brand Index. Det är fjärde året i rad som Synsam får detta erkännande för sina insatser inom hållbarhet.

Synsam Group har länge arbetat för att skaffa sig en profil för hållbarhet inom optik och ögonhälsa.
– Hållbarhet är en hörnsten i vår verksamhet. Vi hjälper våra kunder att se bättre och att bevara friska ögon under hela livet, och vi vill göra detta med minsta möjliga klimatpåverkan. Det gör mig väldigt glad och stolt att våra insatser uppmärksammas och hyllas av svenska konsumenter, säger Jenny Fridh, Chief Communications and Sustainability Officer för Synsam Group.

Om Sustainable Brand Index
Sustainable Brand Index är en oberoende varumärkesstudie om hållbarhet. Studien har genomförts årligen sedan 2011. I 2022 års studie har ett riksrepresentativt urval av 24 300 svenskar i åldern 16 till 75 år intervjuats under perioden december 2021 till februari 2022. Totalt 410 varumärken i 35 branscher har bedömts utifrån hur de upplevs prestera inom de 17 globala hållba
rhetsmålen.