Svenskt perspektiv på myopi

Hur ser förekomsten av myopi ut och vad finns det för färska forskningresultat kring närsynthet? Det var frågor som Linnéuniversitetets Pelsin Demir fick reda ut som paneldeltagare under årets Clinical Conference. 

– Jag kunde bidra med ett svenskt och skandinaviskt perspektiv i ett spännande ämne som har globala förtecken, säger hon. 

Pelsin Demir disputerade i ämnet så sent som i september efter att under fyra år forskat kring myopi med hjälp av ett unikt forskningsprojekt där 128 svenska skolbarn specialstuderats. 

– Syftet var att undersöka förekomsten av de olika synfelen hos svenska skolbarn, att undersöka incidensen av myopi samt identifiera vilka riskfaktorer som kan knytas till myopi, säger hon.

Läs mer i tidningen.