Svårt för föräldrar att upptäcka synfel

Trots synkontroller inom barnhälsan missas två av tre barn med synfel innan de börjar i skolan. För de barn som inte får hjälp kan det innebära koncentrationssvårigheter, motoriska utmaningar och begränsade sociala kontakter. 

För några veckor sedan började över 120 000 barn vårterminen i sina förskoleklasser. Det är många praktiska förberedelser som förväntas av föräldrar. Men hur är det med synen? Många föräldrar känner inte till de vanligaste tecknen som barn visar när de har någon form av synfel.

– Det är inte helt lätt att upptäcka synfel hos barn. De är många gånger väldigt duktiga på att anpassa sig till sin förmåga och de vet inte om de ser bra eller dåligt. Därför är det viktigt att föräldrar och personal som arbetar med barn känner till tecken på synnedsättning. Om vi kan öka kännedomen om de vanligaste tecknen har vi kommit väldigt långt. Det kommer att innebära att fler barn kan se bättre och blir av med sina synproblem, vilket i sin tur kommer att leda till minskade problem med att exempelvis lära sig läsa och skriva, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

För att föräldrar ska kunna upptäcka tecken på synfel hos sina barn, har Synoptik tagit fram en barnbok; ”När fantasin försvann”, som finns att hämta utan kostnad i samtliga Synoptikbutiker. Boken innehåller övningar där barnen får använda 3D-glasögon och trollstav för att lösa uppgifter och ger samtidigt en indikation på eventuella synproblem. Dessutom lyfter boken nio tecken som kan varsla om någon form av synnedsättning och som föräldrar bör vara uppmärksamma på i barnets vardag.

– Oupptäckt synnedsättning kan begränsa barnets utveckling i skolan så väl som socialt. Därför är det mycket viktigt att identifiera synproblem så tidigt som möjligt. Det finns även studier som visar att barn som får hjälp tidigt kan få tillbaka en fullgod syn när ögat fortsätter att utvecklas om rätt synhjälpmedel sätts in i tid, säger Rebecka Rane.

Boken ersätter inte en undersökning hos optiker eller ögonläkare. Den ska användas som ett roligt och underhållande verktyg för att se om barnet visar tecken på synproblem. Vid indikation på detta bör BVC eller skolhälsovården kontaktas för barn under åtta år. För barn över åtta år ska en optiker kontaktas som kan utföra synundersökning för att klargöra om barnet behöver undersökas ytterligare.