Svagljusexponering och myopi hos barn

Sammanfattning Catarina Ericson

Experimentell myopi i djurtester antyder att starkt ljus kan påverka brytningsfel och förebygga myopi. Djurforskning indikerar dessutom att aktivering av stavarna kan medföra ögontillväxt. Hos barn har objektiva mätningar av exponeringen för ljus kontrollerats genom bärbara ljussensorer. Resultaten har använts för att undersöka effekterna av stark ljusexponering på myopiutvecklingen. Effekten av tid som spenderas i ett brett spektrum av ljusintensiteter under barndomsåren är inte känd. Vi analyserade tidigare publicerade data för att undersöka skillnader i svag ljusexponering gentemot myopa och ickemyopa barn från ROAM-studien i Queensland, Australien. Den tid som barnen spenderade i scotopic (<1-1 lux), mesopisk (1-30 lux), inomhusfotopic (> 30-1000 lux) och utomhusfotopisk (> 1000 lux) ljus under både vardagar och helger mättes med bärbara ljussensorer.

Resultat: Vi fann signifikanta skillnader i genomsnittlig daglig ljusexponering mellan myopa och ickemyopa barn. På helgerna fick myopa barn signifikant mindre scotopiskt ljus (P00244) och mindre utomhusfotopiskt ljus än ickemyopa barn (P <0,001). Hos de myopa barnen var mer myopi korrelerade med ökad tid i mesopiskt ljus (R ¼? 0.46, P ¼ 0.002

Läs artikeln

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2705915&resultClick=1