Social entreprenör rensar haven från plast

Som så många andra företag inom optikbranschen arbetar linstillverkaren CooperVision på att bygga upp en hållbarhetsprofil. Av naturliga skäl inriktar man sig främst på problemet med plastavfall. Särskilt det som hamnar i världshaven.

Ett år efter att CooperVision presenterade den första plastneutrala kontaktlinsen i samarbete med den sociala entreprenören Plastic Bank, har programmet, enligt CooperVision haft stora miljömässiga och sociala effekter runt om i världen.

I ett pressmeddelande uppges att plast motsvarande närmare 28 miljoner plastflaskor har hindrats från att förorena våra hav. 171 kustsamhällen ska direkt ha gynnats genom att de bytt plast, som annars riskerat att hamna i haven, mot förnödenheter som rent vatten, livsmedel, bränsle, skolavgifter och till och med sjukförsäkring.

Plastic Bank bygger etiska återvinningssystem i kustsamhällen och bearbetar materialet så att det kan gå tillbaka in i den globala försörjningskedjan. CooperVisions samarbete med Plastic Bank är det största initiativet för plastneutralitet inom kontaktlinsbranschen. För närvarande deltar 18 av CooperVisions dotterbolag i Europa och Nordamerika och ytterligare nio i Asien, Sydamerika och Europa står i startgroparna att gå med i år. Tack vare det utökade antal deltagare förväntas programmet förhindra att motsvarande närmare 90 miljoner plastflaskor hamnar i haven under 2022 – det är mer än tre gånger så många som samlades in under 2021.

– Vi strävar ständigt efter att identifiera nya lösningar som inte bara hanterar viktiga hållbarhetsutmaningar utan också skapar nya möjligheter, säger Dan McBride, vice vd och operativ chef på CooperCompanies. Genom att omvärdera vår relation till plast, kan vi hjälpa till att skydda världshaven och omvandla avfall till en resurs.