SIFO: Svenskarna vill införa regelbundna synkontroller

Tillräckligt god syn i trafiken är en fråga om såväl trafiksäkerhet som allmän trygghet. 11-12 maj 2021 undersökte Kantar Sifo, på uppdrag av Optikbranschen, svenska folkets inställning till samhällets synkrav på privatbilister.

Respondenterna tog ställning till tre frågor:

  1. Idag kontrolleras synen endast i samband med att man tar körkort. Tycker du att det också borde vara obligatoriskt med synkontroll i samband med körkortsförnyelse senare i livet?
  2. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden: Alla svenska yrkesförare som fyllt 45 år måste idag genomgå en synundersökning när körkortet ska förnyas. Samma regel borde gälla för privata bilister.
  3. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden: Jag skulle känna mig tryggare i trafiken om test av synen krävs i samband med förnyelse av privatbilisters körkort var tionde år efter körkortsinnehavarens 45-årsdag.

Totalt 1 058 personer besvarade frågorna och den sammanfattade responsen är entydig: 

  • drygt åtta av tio (81%) anser att det borde vara obligatoriskt med synkontroll i samband med körkortsförnyelse senare i livet.
  • 72% av de tillfrågade instämmer helt eller delvis i att privatbilister, likt yrkesförare, borde ha återkommande krav på synkontroller vid körkortsförnyelse. 
  • 65% av de tillfrågade att det hade känts tryggare i trafiken om synen testades i samband med förnyelse av privatbilisters körkort var tionde år efter körkortsinnehavarens 45-årsdag. 

För att se hela undersökningen klicka här

Att alltför många svenska bilister inte har tillräckligt god syn för att köra bil är välkänt, den årliga Synbesiktningen pekar år efter år på detta. Optikbranschen har vid många tillfällen informerat myndigheter och beslutsfattare om resultaten. I mars 2018 informerade vi Infrastrukturminister Thomas Eneroth och i samband med det överlämnades även 3000 underskrifter för regelbundna synkontroller från 45 års ålder. Trots detta har ingen förändring skett, och fortfarande testas privatbilisters syn bara när de förbereder sig för att ta körkort, vilket vanligtvis sker i sena tonåren, då ögats förmåga faktiskt når sin topp.

För att öka chanserna för fler människor att ha tillräckligt god syn i trafiken bör synkontroll införas vart tionde år vid förnyelse av körkort efter 45 års ålder. 

Populärt innehåll