Så kan skolan förebygga synproblem

Synproblemen bland barn och unga ökar. Därför är det bråttom att börja ta hand ögonen så som vi länge gjort med våra tänder; skydda dem med preventiva åtgärder och därmed förebygga synproblem. Synsams optiker uppmanar nu skolan att sätta in åtgärder för att bromsa den ökande ögonohälsan.

Konceptet att via skolan hjälpa elever med sin hälsa är inget nytt. Föräldragenerationen minns ”Flourtanten” som med sin vita rock och flourskölj i plastmuggar fick en hel generation att gurgla bort en del av kariesproblematiken. I början av 1990-talet gjorde Flourtanten sorti, tandhälsan var förbättrad och insatsens syfte uppfyllt. Men, för dagens elever smyger en ny folkhälsoutmaning i korridorerna, nämligen synproblematiken.

Synsams optiker möter varje dag skolelever som klagar över huvudvärk, suddig syn och okoncentration som följd. Med enkla medel kan skolpersonal och Elevhälsan hjälpa eleverna att ta bättre hand om sina ögon och syn.

– Vi ger barnen en tandborste för att skydda tänderna, en hjälm för att skydda huvudet, men vi sätter både mobilskärmar och skoldatorer i händerna på barnen utan en tanke på att skydda deras ögon. Jag brukar skämtsamt säga att en ”Syntant” skulle behövas för att påminna elever om att skydda ögonen. Som optiker uppmanar jag skolan att införa enkla åtgärder som gynnar elevernas synutveckling och i slutändan deras inlärning. Inför 20-regeln, dagsljus, utomhusvistelse och regelbundna synundersökningar, säger Håkan Broman, leg. optiker på Synsam.

Tips på vad skolan kan göra för att hjälpa skolelever med sin syn:

  • 20-20-20-regeln: Innebär att var 20:e minut titta 20 sekunder på 20 feet (6 meter) avstånd. Lär eleven att ta pauser från skärmen och titta på långt håll. Det är viktigare att ta pauser oftare än att ha längre och färre skärmpass. Ingen orkar stå i jägarvila hela dagen, vilket är belastningsmässigt jämförbart med att titta på nära håll hela dagen för ögonen. Ta paus!
  • Gå ut på rasterna: Dagsljus är nödvändigt för ögat ska må bra. Utomhusvistelse är bra för synen eftersom vi då fokuserar blicken på långt håll. Lek ”testa synen på långt håll” genom att täcka ett öga i taget och kolla på en skylt långt bort. Vem ser bäst?
  • Armvecket i ett L: När eleven håller i sin skärm se till att armvecket har formen av ett öppet L, alltså skapa avstånd till skärmen eller boken.

– Den ökande digitaliseringen medför ökade synproblem. Därför uppmuntrar jag till förebyggande åtgärder i skolan, i kombination med regelbundna besök hos optikern. Det borde vara lika självklart som att varje år besöka tandläkaren, säger Håkan Broman.