Rekordintresse för Academy Weekend

Vartannat år bjuder Synologen in sina medlemmar till den kliniska konferensen Synologen Academy Weekend. I slutet av november 2023 träffades man på Clarion Hotell i Stockholm för att ta del av ny kunskap och diskutera angelägna framtidsfrågor under huvudtemat, Morgondagens Synvård.

Närmare 400 personer hade samlats, de flesta optiker och assistenter från Synologens 110 medlemsföretag men även optikerstudenter som bjudits in till konferensen. Under två dagar tog man tag i frågor som ”Pigmentförändringar och ögontumörer, vad gäller framåt?”, ”Ögats sjukdomar – hur bemöter vi dessa i butik?” och ”Myopikontroll, nu och framåt?”. Men också frågor som kundupplevelsen och framtida teknologiska möjligheter fanns med i det digra programmet.

– Det är mycket som händer i branschen just nu. Vi ville ta upp ämnen som berör hur vi kan rusta oss för framtiden, både kunskapsmässigt och i praktiken, säger Sara Wittskog, kliniskt ansvarig på Synologen och projektledare för Synologen Academy Weekend. Syftet har varit att väcka nyfikenhet kring såväl samtid som framtid både inom forskning och teknikutveckling.

Innehållet i konferensen begränsades inte enbart till ämnen som intresserade optikerna. Även assistenterna hade anpassade ämnen att förkovra sig i.  

– Det är viktigt att alla i butiken känner att de har hög kompetens inom sitt område. Alla frågor från kund dyker inte upp i undersökningsrummet, utan kommer både innan och efter ute i butiken. Då är det bra om flera kan svara på vardagliga frågor kring synen, ögonen och optiken, allt för att skapa en god och trygg service, säger Sara Wittskog.

Hur skulle du vilja sammanfatta konferensen?
– Jag är jättenöjd! Stämningen var på topp och vi hade många spännande och bra föreläsningar. Helgen var väldigt givande och våra medlemmar fick träffas, byta tankar och idéer och inspireras, vi har fått massor av positiv feedback, säger Sara Wittskog.   

En lite mer utförlig rapport kommer i Optik Print i mars.