Pollensäsongen är här

DÅ ÄR DET ÄNTLIGEN DAGS för en ny del av vetenskapen för Optik. I år växlar utgivningen av tidningen Optik mellan att ges ut enbart digitalt och i pappers- och digitalt format. De har benämnts Optik nr 1 och Optik 1 digital detta ställde till en del funderingar för er gällande frågorna till artiklarna. Vetenskapen här är alltså Optik nr3 Digital och frågelänken kommer vara namngiven så. Det är viktigt att ni hittar rätt, att svara på frågor från andra artiklar än de man just läst är inte det som är tanken med dem. Syftet är ju att öka kunskapen inte att ställa till med problem.

Detta med att öka kunskap och att hålla sig uppdaterad är som tidigare sagts viktigt. Vid möte med en allmänläkare nyligen pratade vi utvecklingen inom vården och under dennes studietid, cirka tio år sedan, fick de lära sig att kunskapen inom vården ökar med cirka 100 procent under en femårsperiod. Det var en mycket större siffra än vad jag förväntat mig, men det visar också vikten av att hålla sig uppdaterad och följa med i utvecklingen. Men det visar ju också att det är omöjligt att kunna allt. Vi måste hjälpas åt och att ha mycket kunskap kan variera i sig, ibland är det att kunna mycket om lite eller att kunna lite om mycket. Det viktiga är att kunna ta hjälp av de som har kunskapen som man själv saknar eller är osäker på. 

Artiklarna här handlar om allergier och det passar väl bra under denna årstid.  Det är till största del säsongsallergier men även andra allergier tas upp. Den första artikeln har undersökt relationen mellan allergi och utvecklingen av AMD, en intressant artikel och tänk om det är så att pollenallergi ger ett skydd mot AMD. Det kan ju vara en tröst för alla som har besvär just nu. Den andra handlar om hur intag av yoghurt med apelsin och mandarin påverkar vid allergisk konjunktivit. Båda artiklarna är spännande och tänkvärda att läsa. Många av våra patienter söker på nätet och det är bra om vi också har hört om studier som har utförts redan innan patienterna berättar om dem.  

Detta med kunskap är viktigt inte bara för Optikerna utan för alla inom alla yrken. Det är högaktuellt nu inom vårt område med tanke på den nya utbildning som planeras i Trollhättan/Vänersborgs-området. Kunskap är alltid bra och välutbildade assistenter behövs precis som inom vården med sköterskor och läkare och inom tandvården med tandsköterskor och tandläkare. Tandsköterskan som tar röntgenbilder och ger bedövningssprutor ska meddela att denna inte är tandläkare men kan utföra detta moment och fråga om det är okej att denne gör det, så ska det vara inom alla områden.

Frågor till dessa artiklar finns som tidigare på optikerförbundets hemsida, benämnda som Optik nr3 digital. Trevlig läsning och passa på att njuta av våren och pollensäsongen.

CATARINA ERICSON
Vetenskapsredaktör

Vetenskapsartiklarna i sammanfattning.