Pionjärer inom ny EU-reglering

Tillverkning och marknadsföring av medicintekniska produkter kräver hög säkerhet. Inom EU tillämpas nu ett nytt regelverk, MDR för att garantera konsumenternas trygghet. Två svenska optikföretag, linstillverkaren Multilens och linsvätskeproducenten Consol är pionjärer i att följa det nya regelverket.

Läs vidare i tidningen!