Patriks hörna

Kan en optiker begära att få ta del av en patients journal från en annan vårdgivare (optiker eller ögonläkare)?

Ja, en optiker kan begära ut journalkopior från andra vårdgivare. Det krävs dock medgivande från patienten.

Den tidigare vårdgivaren som patienten var hos äger ansvaret för den journalen som upprättades vid det tillfället. Det innebär även ansvaret för att säkerställa tystnadsplikten och att förutsättningarna för att lämna ut uppgifterna till en ny vårdgivare är uppfyllda innan det får ske, det innefattar bland annat att säkerställa patientens samtycke.

Ansvaret för att säkerställa patientens medgivande ligger alltså på vårdgivaren som ska lämna ut journalen, inte hos den som begär uppgiften. Därför kan det krävas en skriftlig fullmakt som skickas tillsammans med begäran. Varje vårdgivare ska ha rutiner för utlämnande av journalhandlingar och det ska framgå i ansvarsbeskrivningen vem som får utföra arbetsuppgiften.

Notera att en patient i princip alltid har rätt att få ta del av sin egen journal, det kan ske genom en journalkopia eller genom att läsa på plats.

PATRIK MALTBORG