Patrik svarar på dina frågor

Kan en leg optiker delegera till en optiker som är färdigutbildad eller utbildad i annat land men inte har fått sin leg. av socialstyrelsen än?

Optiker är en skyddad yrkestitel, enligt lag krävs optikerlegitimation utfärdad av socialstyrelsen för att få utge sig som optiker. Det går inte att delegera en titel. Utbildad utomlands kan ansöka om legitimation hos socialstyrelsen och få sig utbildning prövad huruvida den är behörighetsgrundande för svensk legitimation för yrket. Vad gäller studenter är de inte och får inte kalla sig för optiker innan de fått utfärdad legitimation. 
Att olovligen använda sig av en skyddad titel är ett brott och den individen kan riskera påföljden personligt.
Det finns många arbetsuppgifter i en optikerverksamhet som kan utföras av icke legitimerad personal. All hälso- och sjukvård ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, det åligger vårdgivaren att säkerställa att personalen som tilldelas arbetsuppgifter har den nödvändiga kompetensen som krävs för att leverera en god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Patientsäkerhetslagen ställer höga krav på vårdgivaren att analysera sina processer (som till exempel delar av en synundersökningen) samt organisera sin verksamhet för förebygga risker. Vid eventuella avvikelser är det bland annat dessa beslut och analyser som behöver utvärderas. Eventuella orsakssamband mellan tilldelning av arbetsuppgifter och ansvar för vårdskada fastställas och åtgärdas.

Patrik Maltborg