Optometridagarna

Ett allt viktigare forum för Sveriges optiker 

Text och foto Olle Bergman

Optometridagarna som ägde rum i Kista 2–3 september blir ett allt viktigare forum för Sveriges optiker och optometrister. Det är inte bara platsen där man lär sig de viktiga vetenskapliga nyheterna – det är också här som yrkets och branschens stora ”snackisar” skapas. 

Sålunda kommer temat för lördagseftermiddagen snart att diskuteras intensivt i butiker och på kliniker. Det var nämligen då som professor Rune Brautaset – ordförande i Optikerförbundet och en av Optometridagarnas stora eldsjälar – gick igenom de nya föreskrifterna från Socialstyrelsen och vad de innebär för optikeryrket. 

– I föreskrifterna görs det väldigt tydligt att vi representerar ett legitimationsyrke och att vi omfattas av de bestämmelser som gäller mer allmänt för landets hälso- och sjukvårdspersonal, sa Rune Brautaset. Det innebär att vår verksamhet från och med nu lyder under en mer generell lagstiftning.

De nya föreskrifterna, som träder i kraft den 1 januari 2024, är ett anspråkslöst dokument på bara två sidor. Men det skapar i princip en ny yrkesroll för optiker i vården. Borta är det fyrkantiga ”det här får du göra, och det här får du inte göra”-tänkandet. Istället handlar det om att optikern hitta en tydlig roll i sjukvårdssystemet, lita på sitt professionella omdöme, och ha en klar uppfattning om vad den personliga kompetensen innefattar. Det innebär bland annat man oftare måste ha modet att inte belasta sjukvården med sådant som kan hanteras i butiken. Det handlar även om att man kan behöva skriva fler remisser till optikerkolleger som har fördjupad kompetens inom olika områden.

Föga förvånande ställdes det massor av frågor från publiken – både under denna programpunkt och under paneldebatten som följde på temat Shared Care. Många undrade bland annat över det här med att utbildade assistenter bistår optikern med att samla in underlag för optikerns bedömning – något som gjorde att debatten stundtals blev riktigt passionerad. OPTIK kommer att tränga in djupare i denna fråga framöver.

Läs mer från Optometridagarna

• Rekordstort deltagande
• Röster från dagarna i Kista