Rekordstort deltagarantal

Årets Optometridagar satte – inte helt oväntat – nytt rekord med nästan 900 deltagare, inräknat utställarna.

Text och foto Olle Bergman

Lördagens program inleddes med praktiska erfarenheter från de två grundarna av ögonkliniken SöderÖgon – ögonläkaren Maria Kugelberg, som pratade om modern kataraktkirurgi, och optikern Sara De Lima, som gav praktisk inblick i hur hon hanterar klinikens remisser. SöderÖgons verksamhet bedrivs inom ramarna för Region Stockholms Vårdval, vilket ställer speciella krav – inte minst när det gäller att alla åtgärder utförs på rätt nivå, dvs. hos optiker, vårdcentral eller specialistsjukvård.

– En tydligt formulerad remiss hjälper oss att boka in patienten på rätt plats i vårdsystemet, sa Sara De Lima. Hon underströk att vagt skrivna remisser kan leda till att specialistresurser tas upp i onödan och uppmanade publiken att använda sig av riktlinjerna på Optikerförbundets hemsida.

Nästa pass handlade om keratokonus. Först ut var ögonläkare Branka Samolov som gick igenom diagnostisering och behandling. Hon delade scenen med leg. optiker Anette Myhrström Lindstedt som gav högst konkreta beskrivningar av hur man hanterar de speciella utmaningar som keratokonus skapar vid ögonundersökningar.

Anna Lindskoog-Petterson, leg. optiker från KI,  presenterade sedan intressanta fallbeskrivningar.

Lars Wulfing, leg. optiker, har i nästan tjugo år specialiserat sig på slipade sportglasögon, och är idag konsult för bl.a. Synsam. Han demonstrerade vilka enorma möjligheter det finns om optikern använder sig av hela verktygslådan och gör en grundlig analys av behoven för varje enskild sport. Enstyrkeglas, bifokala, progressiva (gärna med optisk anpassning), färgfilter, beläggningar – allt kan finna en special tillämpning i idrottens komplexa värld.

– Fråga alltid din kunder om de har en aktiv fritid, sa Lars Wulfing. Sportglasögon kan användas inom en mängd olika områden, till exempel av dem som cykelpendlar till jobbet.

Under lördagen hölls också en paneldebatt med rubriken Shared Care. Läs mer om denna här.

Söndagsmorgonen bjöd på en fördjupning om bakre segmentet där leg. optiker Marika Wahlgren Ramsay, programdirektor på Karolinska Institutet, gav en grundlig, illustrerad lektion om användningen av funduskamera, medan Frida Svare Johansson, optometrist och forskarstuderande, presenterade sin retinaforskning vid Lunds universitet.

Programmets mest välmeriterade utländske gäst var Jan PG Bergmansson från University of Houston som gav en presentation om sklerala linser och ögontryck – ett forskningsområde där det finns ett stort behov av mer sofistikerade instrument. Han gav också en allmän introduktion till hur optometri bedrivs i USA – en yrkesstruktur som på många skiljer sig från den vi har i Sverige.

Söndagens sista tema slöt cirkeln eftersom det till stor del handlade om binokulärseende hos barn och därigenom kom att anknyta till lördagens diskussion om Shared Care. Eva Ring, ortopist från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, talade om synutvecklingen hos barn, med fokus på fixationsförmågan, medan Melanie Baumann, ortopist från Capio, talade lite mer allmänt om hur hon jobbar med undersökningar av barn på sin arbetsplats

I diskussionen efteråt framkom intressant nog vissa skillnader i synsätt mellan optiker och ortopister, bland annat när det gäller PD-värdets inverkan på det slutliga ögonreceptet; detta är en diskussion som det är värt att återkomma till.

Läs mer från Optometridagarna

• Röster från dagarna i Kista
• Optometridagarna allt viktigare