Optikmässan flyttas till januari 2021

Förhoppningen att kunna genomföra Optikmässan 2020 i augusti grusades när det stod klart att regeringen i juni förlängde restriktionerna med maximalt 50 personer vid offentliga sammankomster på obestämd tid. SOLF fattade snabbt beslutet att inte ställa in utan istället flytta mässan till den 15-16 januari nästa år. 

– Det var naturligtvis tråkigt att tvingas konstatera att mässan inte kunde genomföras som planerat, säger Bosse Magnusson på Bra Mässor. Givet förutsättningarna är ändå det nya mässdatumet inte helt fel. Optikbranschen är ju försäljningsmässigt uppdelad i två säsonger, en som inleds i början av hösten och en som börjar efter nyår. Så känslan av säsongsstart kommer vi kunna behålla även med det nya datumet.

Enligt Bosse Magnusson har fackmässor i andra branscher haft betydligt svårare att hitta naturliga ersättningsdatum för de mässor som ställts in.

Det nya mässdatumet hamnar mellan det två stora europeiska optikmässorna Opti 10-12 januari i Stuttgart i Tyskland och Mido 6-8 fabruari i Milano i Italien. Det blir med andra ord några hektiska veckor för både leverantörer och optiker att visa och ta del av alla nyheter och göra upp affärer för kommande säsong.

– Det fanns en liten farhåga att den korta tiden mellan mässorna skulle ställa till logistiska problem för utställarna, men de allra flesta vi har varit i kontakt med menar att det kommer fungera alldeles utmärkt, säger Bosse Magnusson.

Samtliga utställare som var anmälda till mässan i augusti behåller sina bokningar och behöver alltså inte göra någon ny bokning januarimässan.

Exakt vilka föreläsningar och workshops som kommer att erbjudas besökarna under de nya mässdagarna är inte klart. Men inriktning och teman som var tänkta för augusti följer med. Det blir med andra ord som vanligt ett späckat program med föreläsningar, debatter, workshops och tillfällen att träffa kollegor i branschen.

– 2018 lanserade vi en programpunkt där olika designers pratade form och trender med varandra. Det var ett mycket uppskattat inslag som återkom förra året och som vi kör även i år. Vi kommer även arrangera debatter där vi tar upp frågor om branschens framtid och diskutera saker som köpbeteenden, och marknadsföring, säger Bosse. Vi kommer också kunna erbjuda korta utbildningar i mindre grupper kring väldigt konkreta ämnen som hur man kan utnyttja sociala medier och optimera sin hemsida för ökad tillgänglighet och försäljning.

Även frågor om hållbarhet och recycling kommer upp på agendan.

– Vi tänker plocka upp hållbarhetsfrågorna ordentligt detta år. Frågan har börjat mogna i branschen och vi ser fler och fler exempel på hur företagen använder miljötänket i sitt produktutbud och i sin profilering. Optikbranschen har fram till nu inte legat så långt framme i de diskussionerna, säger Bosse.

Precis som vid mässan 2019 blir det särskilda programpunkter som riktar sig till optikerassistenterna.

– Assistenterna står längst fram i butiken och spelar en stor roll i kundmötet, det är viktigt att inte glömma den yrkesgruppen, säger Bosse.

I skrivande stund gäller fortfarande restriktionen att offentliga sammankomster är begränsade till 50 personer och ännu finns inga signaler om när dessa restriktioner kan komma att upphöra.

– Vi jobbar på utifrån att det ska gå att genomföra en mässa januari. Vi har dessutom tagit fram ett säkerhetsprogram för avståndshållande, hygien, etc. Det tror jag är något som kommer krävas långt efter att dagens restriktioner hävts och pandemin ebbat ut, säger Bosse Magnusson.

Mässarrangörsbranschen bedriver också ett påverkansarbete mot regering och myndigheter för att fackmässor ska undantas från begränsningen av antalet deltagare under rådande restriktioner.

– Vi anser att man precis som i exempelvis Norge, Danmark och Tyskland ska jämställa reglerna för fackmässor med dem som gäller för shoppingcentrum. En fackmässa har ju till och med bättre förutsättningar att styra flöden av besökare än vad ett köpcentrum har, säger Bosse Magnusson.

Att Optikmässan 2020 flyttas till 2021 påverkar inte den ordinarie mässan i augusti.

– Den ska genomföras helt enligt plan, så det blir faktiskt två optikmässor i Sverige nästa år, säger Bosse Magnusson.

MICKE JARESAND

För ytterligare information om mässan finns via länken:

http://www.optikmassan.se/app/netattm/attendee/page/95088