Optikhisoriska museet nu i Kalmar

Ryktet om Optikhistoriska Museets död är – som Mark Twain skulle uttryckt det – betydligt överdrivet. Tvärtom är det på väg mot en pånyttfödelse och finns redan delvis uppsatt i optikerprogrammets lokaler vid Linnéuniversitetet i Kalmar.                                                           

Text Micke Jaresand

I en artikel i förra numret av tidningen Optik uppgav vi att museet, alltsedan Optikerförbundet och Stockholms förenade specialoptiker, SFS slutade driva det, stått nedpackat i lådor i Halmstad. Vi hade väldigt fel. Efter att museet stängde sina lokaler i Stockholm packades visserligen mycket ned, men annat flyttades till bland annat S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm och optometriteknikerutbildningen i Norrtälje. En del av samlingen finns också på Nordiska Museet i Stockholm.

Under hösten 2019 väckte Sancta Lucia Gille tanken på att samla ihop de utspridda museiföremålen och återskapa museet i Optikerprogrammets lokaler i Kalmar. Idéen föll i god jord och med hjälp av några av programmets medarbetare samt Det Kulturella Universitetet, en del av Universitetsbiblioteket i Kalmar öppnades den första etappen av en permanent utställning under det nya namnet Museum Opticum i slutet av sommaren 2021.

– Det Kulturella Universitetets uppdrag är att på olika sätt erbjuda kulturella upplevelser till studenter, de har hjälpt oss renovera en del möbler, skapat inredningsdetaljer och att sortera bland materialet. Optikermuseet är ett av flera museer som håller på att etableras på universitetet men vi är det första, säger Oskar Johansson, universitetsadjunkt i optometri och en av dem som driver projektet.

I museets samlingar finns en hel yrkeskårs historia samlad. Bland annat olika varianter av glasögon från 1700-talet och framåt. En särskild raritet är en stor samling glasögonbågar från, i stort sett, hela 1900-talet. Det finns också mycket material som beskriver kontaktlinsens utveckling från gamla stabila linser på 1950-talet fram till dagens mjuka och fuktgenomsläppliga linser. Givetvis finns också en stor mängd instrument och litteratur att beskåda.

Att Optikerprogrammet i Kalmar vill återuppväcka museet beror inte på något stort nostalgibehov eller sentimentalitet över svunna tider. Tvärtom handlar det om att stärka yrkesstoltheten hos dagens optiker och skapa en stabil grund för diskussionerna om yrkets framtida innehåll och inriktning.

– Vi lever i en tid när allt rusar väldigt fort framåt. Vårt yrke är och ska vara i ständig utveckling men om vi inte känner till eller behåller vår grund blir allt väldigt instabilt, säger Oskar Johansson. Vi är experter på syn och synhjälpmedel, det får vi inte tappa för ingen annan kan ta över den kompetensen. Särskilt nu när samarbetet med ögonsjukvården utvecklas och fördjupas är det viktigt att vi förstår och inte tappar bort vår grundläggande roll.

För att ytterligare knyta ihop dåtid, nutid och framtid planerar museet att göra filmer om den forskning som pågår idag inom optometrin.
–Tanken är att det ska skapa en ökad förståelse för vad vi är och bidra till diskussionen om hur framtiden ser ut, säger Oskar Johansson.

På sikt finns också ambitionen att digitalisera museets innehåll för att lättare göra innehållet sökbart och tillgängligt på distans. För den som vill besöka museet går det bra redan idag. Det håller öppet på tisdagar och är beläget i väntrummet utanför Optikerprogrammets klinik på universitetet i Kalmar.