Optiker gillar sin arbetsplats

Det är trivsamt att arbeta som optiker. Åtminstone om man får tro undersökningsföretaget Great Place to Works rankning av arbetsplatser. Två optikerkedjor placerade sig bland de 15 mest populära arbetsplatserna. Särskilt trevligt har de anställda på Specsavers som knep förstaplatsen. Synoptik blev 13:e bästa arbetsplats.

– Mycket hedrande. Respekt för varandra och att känna sig sedd och involverad i verksamheten är viktigt för oss som organisation, säger Marita Bertilson, Country Manager Specsavers Sverige.

För 20:e året i rad har Great Place to Work rankat de arbetsplatser i Sverige där medarbetarna har det bäst. De allra bästa organisationerna rankas varje år på nationella listor. Listan över Sveriges bästa arbetsplatser bygger dels på enkätsvar där Great Place to Work har utvärderat medarbetarnas upplevelse av sin arbetsplats, dels på en bedömning av hur väl verksamheterna är organiserade för att erbjuda en bra arbetsplats för alla. 

Kul på jobbet. Medarbetare på Synoptik trivs.

I enkätundersökningen som medarbetarna svarar på mäts bland annat graden av tillit, gemenskap och stolthet inom verksamheten. Specsavers deltar i kategorin Stora organisationer (250 eller fler medarbetare), och har succesivt klättrat upp i rankingen under flera år. Förra året kom optikkedjan på en nionde plats, men i år blev det alltså en förstaplats, baserad på de poäng som företagets anställda gett i enkätundersökningen.

– Arbetet med att skapa en stolthet i organisationen är i ständig utveckling och sker med öppet sinne, tydlighet och ett stort engagemang, det tror jag är avgörande för att skapa en stark delaktighet och förståelse för företagets verksamhet hos medarbetarna, säger Marita Bertilson.

Synoptik placerar sig bland de 15 bästa arbetsplatserna för femte året i rad och väljs därmed in i Great Place to Works Hall of Fame.

– Att nu vara ett Hall of Fame-bolag som en av Sveriges bästa arbetsplatser visar att vårt ständigt pågående arbete för att bygga stolthet, gemenskap och engagemang verkligen fungerar. Engagerade och kompetenta medarbetare ser vi som nyckeln till en välmående och framgångsrik organisation. Att det är medarbetarna själva som bedömer och värderar företaget genom Great Place to Works undersökning gör det hela extra roligt, då har man verkligen lyckats tycker jag, säger Roland Olsson, vd på Synoptik.

Om Great Place to Work

Great Place to Work är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Varje år utförs medarbetarundersökningar av 19,8 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 106 länder.