Vårkollektion dyker upp ur havet

DE FÖRSTA SKISSERNA till vårens KunoQvist-kollektion togs fram för över två år sedan. Redan då var det bestämt att havet skulle vara med. Både i färgval, i mönster och i valen av material. Koraller och deras perforerade former fick sedan stå som förbild för de mönster som dominerar de nya modellerna.
Läs om de nya modellerna.

Vetenskap:
Myopi då och nu

NU ÄR DET NYTT ÅR och nya utmaningar, men vissa saker förändras inte trots att åren går. Myopikontroll har varit högaktuellt de senaste åren. Även om inte myopi anses som en stor medicinsk risk i Sverige så är ändå målet att hålla nere myopiutvecklingen så mycket som möjligt för den enskilda personen, skriver Catarina Ericson.
Läs vetenskapskrönikan.

”Det gäller att bromsa utvecklingen av myopi”

Ett globalt folkhälsoproblem

Myopi har snabbt blivit ett globalt folkhälsoproblem med ökande förekomst, särskilt i utvecklade länder. Globalt är utbredningen av myopi och hög myopi (HM) 28,3 procent respektive 4,0 procent, och dessa siffror beräknas öka till 49,8 procent för myopi och 9,8 procent för HM år 2050 (myopi definierad som -0,50 diopter [D] till -4,75 D och HM definierad som -5,00 D eller högre myopi).
Läs om hur myopi ökar i världen.

Svagljusexponering och myopi hos barn

Experimentell myopi i djurtester antyder att starkt ljus kan påverka brytningsfel och förebygga myopi. Djurforskning indikerar dessutom att aktivering av stavarna kan medföra ögontillväxt. Hos barn har objektiva mätningar av exponeringen för ljus kontrollerats genom bärbara ljussensorer. Resultaten har använts för att undersöka effekterna av stark ljusexponering på myopiutvecklingen.
Läs om hur barn drabbas av myopi.

Lanserar digitalt 
abonnemang

SYNSAM GROUP HAR tillsammans med Klarna tagit fram ett nytt koncept som låter kunder teckna linsabonnemang med mobilen i fysiska butiker samtidigt som de kan sköta all administration kring abonnemanget online. Kunden behöver inte uppge personlig information som födelsedatum och personnummer och inga papper behöver undertecknas.
Läs om det nya konceptet.

Taxi i Göteborg säkrar förarnas syn

ÅRETS RESULTAT AV Synbesiktningen visar på bristande trafiksäkerhet bland Sveriges bilister, var sjätte privatbilist är enligt undersökningen en direkt trafikfara. Likt privatbilister har yrkesförare av lätta fordon, som taxi- och budbilar, inga krav på synkontroller varken när de förnyar sin förarlegitimation eller sitt körkort. Taxi Göteborg tar dock säkerheten på fullt allvar och tycker det är självklart att alla förare ska ha en trafiksäker syn och Syncertifierar därför samtliga sina 1 300 förare för tredje gången hos Synoptik.
Läs om säkerhetstänket i Göteborg.