Optik digital extra

Stort kliv framåt  för optometrin
Rune Brautaset utsedd till professor

Sverige har fått sin första professor i optometri. Idag tillkännages att Rune Brautaset tillträder en nyinrättad professorstjänst på institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet. Utnämningen är ett stort steg framåt för både optometrin som akademiskt vetenskapsområde och för Rune Brautaset personligen.

– För mig personligen är det ett stort erkännande för allt jobb jag lagt på utbildning och forskning inom optometrin och på  ögon. Men det är ett lika viktigt erkännande av optometrin som akademiskt område. Det finns en stor tyngd i en professorstitel, säger Rune Brautaset, som utöver nyutnämnd professor och avdelningschef för Ögon och Syn vid KI också är ordförande i Optikerförbundet.

Processen att tillsätta en professur är lång och noggrann. Först görs en behovsprövning av om tjänsten överhuvudtaget behövs, sedan inventeras möjligheten att få tillräckligt många kvalificerade sökande enligt vissa uppsatta kriterier. Först när dessa bitar är på plats kan en särskild rekryteringskommitté fatta beslut om att en tjänst ska utlysas.

De sökandes vetenskapliga kompetens granskas sedan av en internationellt sammansatt grupp professorer i optometri som rekommenderar vilka sökande som bör gå vidare i processen. Efter det görs en intern utvärdering av de sökandes pedagogiska kompetens, både den formella och den informella. Kommittén fattar därefter beslut om någon eller några ska kallas på intervju eller om ingen av de ökande uppfyller de krav som ställs.

Till tjänsten som professor i optometri fanns från början 17 sökande, sex gick vidare till den pedagogiska utvärderingen och Rune Brautaset var alltså den som befanns ha de bästa kvalifikationerna.

– För optometrins skulle hoppas jag det här kan öka tyngden i de kontakter vi har med myndigheter, socialdepartementet, Socialstyrelsen och andra. En förhoppning är att vi kan snabba på vissa beslutsprocesser till fördel för både den akademiska verksamheten och den vardag alla optiker befinner sig i.

Att få en professur i optometri är sannolikt också något som kommer underlätta samarbetet mellan optiker och ögonsjukvården, något som blivit alltmer vanligt under senare år.

– Alla vet vad som krävs för att få en professorstitel vid en medicinsk fakultet i Sverige. Det ger en tyngd i samarbetet och det hoppas jag kunna dra nytta av i det fortsatta arbetet, både Optikerförbundet och i utvecklingen av utbildningarna, säger Rune Brautaset.

Rent praktiskt innebär professorstiteln ingen stor förändring av Rune Brautasets arbetsuppgifter på KI. Han fortsätter som avdelningschef på Ögon och Syn med plats i ledningsgruppen för Klinisk Neurovetenskap.

På Optikbranschen togs utnämningen av Rune Brautaset emot med glada miner.

– Det är en riktigt rolig nyhet och från branschens sida vill vi verkligen gratulera Rune, säger Fredrik Thunell på Optikbranschen. Att optometrin nu får sin första svenska professur är ett erkännande, både för det arbete som Rune och hans medarbetare bedrivit under många år men också för optometrin som vetenskap. Det är en kraftfull signal från akademin att den i Sverige relativt unga vetenskapen nu får det erkännande den förtjänar. Nyligen kunde vi dessutom läsa att Maria Nilsson utnämnts till docent vilket ytterligare flyttar fram positionerna och höjer yrkets och vetenskapens anseende.

–Jag ser också att det här kommer att underlätta i vårt gemensamma arbete gentemot myndigheter, politiken och beslutsfattare. I de sammanhangen är titeln inte oviktig och det här kommer sannolikt kunna vara till nytta och hjälpa till att öppna nya dörrar.

MICKE JARESAND