Optometridagarna – allt viktigare
forum för Sveriges optiker

Optometridagarna som ägde rum i Kista 2–3 september blir ett allt viktigare forum för Sveriges optiker. Det är inte bara platsen där man lär sig de viktiga vetenskapliga nyheterna – det är också här som yrkets och branschens stora ”snackisar” skapas.

Läs vidare

Rekordstort deltagarantal

Årets Optometridagar satte – inte helt oväntat – nytt rekord med nästan 900 deltagare, inräknat utställarna. Programmets mest välmeriterade utländske gäst var Jan PG Bergmansson från University of Houston som gav en presentation om sklerala linser och ögontryck – ett forskningsområde där det finns ett stort behov av mer sofistikerade instrument.

Läs vidare

Västkustens första optikerstudenter på plats

Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet är numera en utbildning som sträcker sig från Kalmar sund till Göta älv. Totalt kommer över 60 studenter att plugga tillsammans via fjärrundervisning mellan Kalmar och Göteborg. Den 24 augusti samlades västsidans studenter och lärare för kickoff på Lindholmen.

Läs vidare

Krav på obligatoriska syntest på förskolebarn

Synsam riktar krav till svenska myndigheter om en nationell standard och obligatoriska synkontroller för barn i förskoleåldern. Bakgrunden är bland annat att den nya optikerföreskriften som börja gälla nästa år behåller åldersgränsen på åtta år för när optiker får undersöka och behandla barns synfel.

Läs vidare

Spännande yrkesfrågor på klinisk konferens

Under hösten finns flera möjligheter för optiker att ta del av ny kunskap och diskutera angelägna yrkesfrågor. Förutom Optometridagarna som hölls den gångna helgen hålls Specsavers årliga konferens Clinical Conference den 27 september.

Läs vidare

Optikmässa i centrala Stockholm

Tiden går fort och det börjar redan nu bli dags för att planera in nästa års optikerevent. Först ut 2024 är Optikmässan som hålls i Stockholm den 19 till 20 januari.

Läs vidare

Vetenskap 6 2023:
Nya möjligheter för ett bredare arbete

Med den nya optikerföreskriften som börjar gälla den 1 januari kommer de olika hälso- och sjukvårdslagarna gälla på samma sätt för oss som övrig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, det innebär inte att vi alla kan göra allt utan vi ska självkritiskt värdera om vi har kunskap eller inte för de olika moment som kan utföras, skriver Catarina Ericson, Optiks vetenskapsredaktör.

Läs vidare