Ledare: 
Efterlängtad studie visar vägen

Vi har nu äntligen fått bevis för att man kör bättre om man ser. En forskningsstudie från VTI resulterade i en rapport som vi väntat på. Sedan rapporten publicerades har vi och NTF arbetat intensivt för att sprida kunskapen bland våra beslutsfattare i Riksdag, regering och myndigheter. Kommer den leda oss i mål? Det är omöjligt att säga, men vi kan hursomhelst konstatera att det börjar bli väldigt ont om argument för att inte införa kontroller.

Läs vidare

Körsimulatorn i studien.

Vetenskaplig studie: 
Synförmågan påverkar trafikbeteendet

Nedsatt synförmåga är en starkt bidragande orsak till ökat riskbeteende i trafiken. Både äldre och yngre personer med synnedsättning  upptäcker fordon och fotgängare senare och har längre reaktionstid vid plötsliga händelser. Det visar en studie från Väg och Transportforskningsinstitutet, VTI där närmare 90 personer testats i en körsimulator. Studien, som är den första i sitt slag, genomfördes förra hösten av VTI på initiativ av trafiksäkerhetsorganisationen NTF och Optikbranschen. Studenter från optikerprogrammet på KI har bidragit med datainsamlingen och annat underlag till studien.

Läs vidare

Krister Duwe, Synsam, Eva Larsson, Synologen och Marita Bertilson, Specsavers. Intervjuad är också Marielle Wernoltz, Synoptik.

Coronapandemin: 
Hög beredskap 
och anpassade öppettider

Coronapandemin har skakat om hela världen. Allting påverkas, från privata semesterplaner till aktiviteten i den globala ekonomi. Optikbranschen utgör givetvis inget undantag. En stor del av branschens verksamhet äger rum i butikerna och i mötet med kunden. I detta nummer av Optik svarar några av de stora kedjorna hur de, så här långt, hanterat den uppkomna situationen.

Läs vidare

Emma Helghe, Loujain Al-Soboh, Nikolina Olson, Emma Danielsson och Matilda Björk.

Examen trots coronatider

Utbildningsåret för optiker fick en ovanlig avslutning. Universitet och högskolor stängdes redan i mars på grund av coronapandemin och de återstående kurserna och slutförandet av examensarbeten fick skötas på distans. Även om det känns som verkligheten tagit en paus kommer det alltså även denna sommar att springa ut nyutexaminerad optiker och magistrar både från Linnéuniversitetet i Kalmar och från KI i Solna. Optik har pratat med några av studenter som summerar sina erfarenheter och blickar framåt.

Läs vidare

Kalmar:
Litteraturstudier ersatte kliniken
Karolinska Institutet:
Studenter fick hjälp av optikkedjorna

Studenter samarbetar med ST-läkare

Konceptet Shared Care gör att högutbildade optiker blir en resurs och en avlastning för sjukvården. I mars öppnade KI och S:t Eriks Ögonsjukhus en klinisk utbildningsmottagning, där optikerstudenter och unga medicinare lär sig att samarbeta.
Shared Care är en princip som bland annat innebär att sjuk- och hälsovården utgår från patienten som individ, och inte från hur sjukvårdssystemet är uppbyggt. Det innebär att patienten betjänas av ett multiprofessionellt team som tillsammans arbetar för bästa möjliga omhändertagande, behandling och uppföljning.

Läs vidare

Optikmässan – blir den av?

Konferenser, mässor och andra event drabbades tidigt av restriktionerna under coronakrisen. Mido sköts upp för att sedan ställas in helt. Optometridagarna i Sverige kunde inte genomföras. Men hur ser framtiden ut? I augusti är det dags för den årliga Optikmässan i Kista. Kommer den bli av?

Läs vidare

Krönika: 
Fyra frågor innan du trycker på enter

När jag såg den energiska tyska optikern från scen i Berlin visa hur man kunde utföra synundersökningar på distans tänkte jag: Det här är smart. Tanken svindlade, snart kan optikerkåren sitta var som helst i världen och hjälpa människor med deras synproblem. Då när jag rapporterade från Zeiss Event i höstas visste jag inget om min kommande önskan om att det gärna skulle få ske över en natt även för mig och mina kolleger i Sverige. Fortsättningen på Anki Palms krönika läser du i tidningen.

Läs vidare

Svensk driver global förbättring

Som ordförande i Svenska Optikerförbundet ägnade Paul Folkesson mycket tid och kraft åt att höja optikeryrkets anseende och status. Bland annat reformerades optikerutbildningen för att bättre kunna möta behoven i hälso- och sjukvården. Som president i den internationella optikerorganisationen, WCO tar han nu samma fight till en global nivå.

Läs vidare

Vetenskap: 
Trafik, syn och lite till

Visst kan det vara skönt att tänka på något annat än virus och smittspridning i dessa dagar. I detta nummer handlar artiklarna om trafik och syn, två områden som vi alla känner till och vet har en stor betydelse för oss alla och ännu viktigare blir de tillsammans.  Den första artikeln är ett examensarbete från magisterprogrammet på KI där körsimulator har använts. Den andra artikeln är även den ett examensarbete från magisterprogrammet men i detta har äldre personer deltagit och då med någon form av sjukliga förändringar i ögonen med synskärpa mellan 0,5 och 0,8. Deras resultat jämfördes med personer i en kontrollgrupp.

Läs vidare

Topcon erbjuder gratistest av program

Topcon Harmony är en IT-plattform som gör det lättare för optiker och ögonsjukvård att lagra data, utbyta information samt samarbeta kring diagnosarbete och uppföljning. Topcon låter nu branschen använda programvaran gratis under en testperiod.

Läs vidare