Ögonhälsa i fokus

Årets Specsavers Clinical Conference lockade rekordmånga deltagare till Stockholm Waterfront Congress Center på World Sight Day den 10 oktober. Temat för konferensen var ”Tillsammans för en bättre ögonhälsa”.

– Specsavers vill göra bättre ögonhälsa tillgänglig för alla. Hälften av alla människor med en synförlust i västvärlden kan få bättre syn med hjälp av snabb upptäckt och behandling eller ett par glasögon. För att lyckas med det behöver vi sprida kunskapen om vad optikern kan göra, säger Marita Bertilson, vd för Specsavers när hon hälsar deltagarna välkomna.

Den äldre populationen ökar i antal, sjukvårdskostnaderna stiger och köerna till ögonundersökningar är långa. Det är utgångspunkten för många av programpunkterna på årets konferens.

Erik Ryderberg, Head of Professional Advancement på Specsavers Sverige, och Bo Andersén, medicinskt ansvarig för kataraktverksamheten på Capio Ögon, talade om behovet av att legitimerad optiker kan avlasta ögonvårdsmottagningarna.

– 43 000 personer i Sverige har väntat mer än 90 dagar på ett första besök hos en ögonläkare. Många av dessa besök skulle kunna ske hos en optiker. Jag tror att optometrin snart är en integrerad del av ögonvården, säger Erik Ryderberg.

– Jag ser fram emot den dagen då optikern kan ordinera droppar för den som har misstänkt glaukom, säger Bo Andersén. 

Deras gemensamma råd handlar om shared care där optiker och ögonläkare tillsammans gör lokala riktlinjer för sitt samarbete.

 TEXT JOHAN FLANKE | FOTO TEODOR AXLUND

I nästa pappersupplaga av tidningen Optik med utgivning den 21 november kommer ytterligare rapporter från konferensen.