Ögonhälsa en allt viktigare fråga

Högutbildade optiker sitter med nyckeln till framtidens ögonhälsa, där sjukvård och optikerbutiker samarbetar för kundens/patientens bästa.


Catarina Ericson och Gabriella Rosén från Optikerförbundet förespråkar specialisering för att optikern ska kunna tillgodose kundernas behov.

Data är hårdvalutan i framtidens hälso- och sjukvård, inklusive den som handlar om ögonhälsa. Av denna anledning köpte Topcon in det finska IT-företaget KIDE Systems som OPTIK skrev om 2017. Produkten Topcon Harmony är en IT-plattform som effektiviserar datalagring, diagnostiskt arbete och utbyte av information mellan optiker och ögonsjukvård. Den hanterar de flesta typer av undersöknings- och bilddata och kan kompletteras med en AI-modul (artificiell intelligens) för automatisk bildanalys.

– Harmony är märkesneutral, och kan kopplas till alla möjliga typer av utrustning hos optikerbutiker och ögonkliniker, säger Riina Rautee, säljchef på Topcon Healthcare Solutions.

En produkt i Essilors monter tar ett steg in i ett framtidsscenario där optikerbutiken inte bara gör undersökningar utan även behandlingar. E-Eye från franska ESW vision har tagits fram för patienter med torra ögon och nedsatt funktion i de meibomska körtlarna. Tekniken bygger på pulserande ljus som riktas mot området på ovansidan av kindbenet och stimulerar den nerv som leder till de meibomska körtlarna.

– E-Eye ger optiker möjligheten att ge kunderna en långvarig behandling av torra ögon, säger Anton Bondeby, instrumentsäljare på Essilor. Det är ett besvär som ökar när vi exempelvis tillbringar mycket tid framför skärmar. Instrumentet ger verksamheten ett till ”ben” att stå på – det hjälper optiker att serva sina kunder ännu mer samtidigt som det driver trafik i butiken.

En annan produkt för ögonhälsa hade ett riktigt tungvrickar-namn: våtservetten Blephademodex. Varumärket är bildat av orden blefarit, ögonlocksinflammation, och demodex, det vill säga den typ av kvalster som lever i hårrötterna på däggdjur, inklusive människor.

Som bekant kan dessa kvalster utgöra ett problem om de börjar etablera sig i större mängd i ögonfransarnas rötter och/eller i de meibomska körtlarna – något som framför allt drabbar äldre personer. Våtservetten hjälper till att både förebygga och behandla lättare fall av gick  inflammation. 

Mycket av det här är ganska ny kunskap, men ögonläkare och optiker börjar uppmärksamma det allt mer, säger Christina Sandström från Théa Nordic AB.

Att optiker måste vidareutbilda sig och bli en del av framtidens ögonhälsa är något som Optikerförbundet gärna påminner sina medlemmar om. På årets mässa hade förbundet skippat sin monter – istället vandrade deras funktionärer omkring i gångarna för att prata med medlemmarna. En hjärtefråga är att få omvärlden att förstå hur mycket yrkeskompetens som yrkeskåren representerar när det gäller ögonhälsa.

– På 1800-talet gick bydoktorn omkring och kunde allt. Men världen förändrades och idag vet vi att ingen yrkeskategori kan sitta på all kunskap och kompetens, säger Catarina Ericson, optiker och M.Sc. i klinisk optometri i Kalmar. Alla måste specialisera sig – det gäller så väl medicinsk som teknisk kunskap.

Till slut ett tips om en ny merförsäljningsprodukt på den svenska marknaden: Brilletvätt från norska Norenco. Spreja på, skölj i kallt vatten och torka bort vattnet – klart! Skonsamt för både glasmaterial och behandling.

– Brilletvätt har – under produktnamnet Brillevask – funnits i Norge i 10–12 år, säger Christina Johansson från svenska agenten Leijma AB. Den här produkten sparar kundernas glasögon eftersom de kan rengöras utan risk för repor.