Norrtälje OptikCentrum lägger ner

Efter nästa 20 år som hängiven ledare för Norrtälje OptikCentrum drar sig Annie Eriksson tillbaka, vilket även innebär att verksamheten läggs ned. Skolan har haft en stor betydelse för att öka den allmänna kompetensen bland landets optikerbutiker. 

Text Olle Bergman  | Foto Wilhelm Jaresaand

Norrtälje optikcentrum slog först upp sina portar 2004 på det lummiga Campus Roslagen i sydvästra delen av staden. Konceptet hade arbetats fram av Annie Eriksson tillsammans med kollegan Yvonne Helmfrid Agartz, leg. optiker. Det som började som enskilda utbildningsinsatser utvecklades med tiden till en fullfjädrad 1-årig yrkeshögskoleutbildning, Kvalificerad säljare för optikbranschen, med fem anställda samt egen optikverkstad för utbildning på de praktiska momenten. Detta var länge den enda yrkeshögskoleutbildningen av sitt slag.

– Jag och Yvonne såg behovet av kompetensutveckling hos butikspersonalen för att de skulle kunna vara effektiva i butiken och verkligen ha kunskap om produkterna, säger Annie Eriksson. Glasögon kostar mycket pengar och jag – som var optikerassistent vid den tiden – visste egentligen inte riktigt vad jag sålde.  

Genom åren har Norrtälje OptikCentrum spelat en viktig roll för den praktiska, verksamhetsnära utbildningen och kompetensutvecklingen i landet. Förutom att bedriva egen yrkeshögskola var man med och såg till att yrkeshögskolor som utbildade säljare och assistenter fick en gemensam utbildningsplan. Till detta kommer ett stort antal externa kurser som skräddarsytts efter optikbranschens behov. Exempel är ögats anatomi, progressiva glas och bågtyper. På alla dessa utbildningar har otaliga branschrepresentanter fått möta studenterna och berätta om sina produkter och sin verksamhet – optiker, leverantörer, butikskedjor. Det har gjort att det praktiska säljperspektivet och affärsmanaskapet har fått sin speciella plats i utbildningen.

– Man kan hålla sig branschneutral på två sätt, säger Annie Eriksson. Antingen låter man bara egna lärare förmedla kunskapen, eller så plockar man in alla aktörer så att alla kommer till tals. Det är den sistnämnda principen vi har följt.

Trots att den sista YH-kullen går ut den 3 juni i år råder ingen begravningsstämning. Verksamheten mjuklandar, och det finns planer för vad personalen ska göra härnäst och hur utbildningsbehovet ska täckas. 

– Jag har hållit på i 17 år. I oktober–november satt jag en dag och tänkte att ”nu har jag gjort mitt”, säger Annie Eriksson. Jag tänker att ”om jag så bara hade fått några personer att utbilda sig och satsa på sina drömmar så hade jag varit nöjd”.
– På sätt och vis kan man säga att de mål som Annie och Yvonne satte upp en gång på många sätt är uppnådda, säger kollegan Jemima Härngren, optometritekniker och utbildningskoordinator, som förutspår att säljassistenter kommer att få ett ökat ansvar i butikerna i framtiden.
– Och någon måste ge dem utbildningen, säger hon.