Multifokala linser hjälper närsynta barn

Allt fler drabbas av närsynthet. 
– 2050 kommer hälften av jordens befolkning att vara närsynta, säger Sandra Block, en av författarna till Världshälsoorganisationens rapport World report on vision. 

Diskussioner om hur närsynthet eller myopi ska förebyggas och hur utvecklingen hos enskilda personer ska hindras förekommer i flera seminarier och samtal under årets Specsavers Clinical Conference.
– Optiker måste ta del av forskningen kring närsynthet och agera innan barn blir närsynta. Vi behöver därför erbjuda allt yngre personer synundersökningar. Barn behöver gå till optikern regelbundet på samma sätt som de går till tandläkaren för en undersökning. Detta för att upptäcka närsynthet och förebygga problem som kan komma senare i livet, säger Sandra Block som också är professor emeritus vid Illinois College of Optometry i USA. 

Eller som Ivan Nisted, universitetslektor vid Optikerhögskolan i danska Randers, säger i sitt seminarium om evidensbaserad optometri: 
– Närsynthet kan inte stoppas men det går att sakta in utvecklingen. 
Hans råd för att sakta in utvecklingen är att låta barn använda mjuka multifokala linser. – Kontaktlinser kan ges till barn utan risk för framtida komplikationer, säger Ivan Nisted.
Hans bästa tips för att inte barn ska börja utveckla närsynthet är att låta dem vistas mer utomhus, innan de har börjat utveckla närsynthet. 

Lyndon Jones, chef för Centre for Ocular Research & Education i Kanada, påpekar att risken för att drabbas av ögonsjukdomar såsom grå och grön starr är högre bland myopiker än bland personer som inte är det. 
– Det gör att det är en vinst att förhindra utvecklingen där allt fler blir närsynta, säger han. 
Lyndon Jones berättar för de 1 100 deltagarna i den digitala konferensen att alla barn i delstaten Illinois erbjuds kostnadsfria synundersökningar.
– Tyvärr kommer inte alla, säger han.

Bo Lauenborg, optiker och vd för danska Kontaktlinse Instituttet, föreslår att optikerbutiker och ögonklinker ordnar arrangemang så att barn kommer dit och kan undersöka sina ögon. Men det handlar också om att ge information till föräldrar.  

– Vi behöver tala med föräldrar om progressionen för närsynthet och hur det går att sakta ner den, säger Sarah Smith, forskande optiker vid University of Manchester.