Möjligt att återvinna linsanvändarnas avfall

– Du kan ha engångslinser med gott samvete. Det går att återvinna allt. 
Det beskedet ger Sarah Smith, forskande optiker vid University of Manchester under Specsavers Clinical Conference när frågan om hållbarhet diskuteras. 

För några år sedan gjorde hon och några kollegor en miljöavfallsanalys över olika sorters linsanvändande i USA. Resultatet blev att linsanvändandet lämnade efter sig fyra sorters avfall: 
• Flytande material.
• Papper och kartong
• Metall
• Plast (högdensitetspolyeten, polypropen och hydrogelplast)
Användandet av återanvändbara linser, såsom månadslinser, skapade 0,8 kg materiellt fast avfall under ett år och att användandet av engångslinser skapade 1,1 kg materiellt fast avfall under samma tid. 

Plast var det vanligaste avfallet för båda sätten av använda linser. Under ett år lämnade den som använder återanvändbara linser efter sig 0,3 g somofilicon A. Motsvarande mängd för den som har engångslinser är 10 g. 
En försiktig beräkning är att den som använder engångslinser kan återvinna 20 procent av avfallet. Med återanvändbara linser går det att återanvända 88 procent. 
– I USA genererar varje person två kilo avfall per dag. Användandet av kontaktlinser utgör bara en liten del av detta avfall och mycket av det kan återvinnas. Jag skulle vilja säga att allt kan återvinnas, säger Sarah Smith

I ett örhänge har hon en uppsättning med linser. 

Bo Lauenburg, optiker och vd för danska Kontaktlinse Instituttet, berättar om sina erfarenheter av att låta linskunder lämna sitt avfall från linsanvändandet i butiken när de köper nya linser. 
Fokko Trip, specialist hos kontaktlinstillverkaren Menicon, poängterar att industrin är ansvarstagande. 
– Vi använder mycket plast till linser. Vi behöver använda fossilfri energi och återanvända vattnet i våra fabriker, säger han. 

Läs mer: Du hittar analysen “Environmental Waste Analysis of Two Contact Lens Replacement Modalities” på
https://www.aaopt.org/detail/knowledge-base-article/environmental-waste-analysis-of-two-contact-lens-replacement-modalities-339278-3238766