Maria Nilsson utsedd till docent i optometri

Maria Nilsson, mångårig medarbetare på optikerutbildning på Karolinska institutet har antagits som docent i optometri. Maria verkar idag som biträdande programdirektor för Magisterprogrammet i klinisk optometri. Med docenttiteln ökar nu både hennes egna och institutionens möjligheter att höja den akademiska statusen på optometrin.

”Våra studenter ska få en bra vetenskaplig skolning och målet är att öka antalet doktorander för att bland annat få fler disputerade lärare inom optometrin. Sedan hoppas jag förstås få möjlighet att fortsätta utveckla min egen forskning också.”

– Mina arbetsuppgifter kommer inte ändras på något dramatiskt vis men att utnämnas till docent innebär att det blir lättare att få gehör när man exempelvis söker forskningsmedel. Det ökar också möjligheten att utöka antalet doktorander inom optometrin. Vissa ledningsuppdrag inom institutionen kräver också att man är minst docent och man får utökade möjligheter att ansvara för kvalitetssäkring av utbildningen, säger hon.

Optometrin har en relativt kort historia som ett självständigt vetenskapligt område inom akademin. För bara cirka 20 år sedan stipulerades att optiker inom akademin skulle företrädas av en ögonläkare.

– Så är det inte längre vilket ger oss möjlighet att företrädda oss själva i olika sammanhang. Det är viktigt för utvecklingen av den vetenskapliga kvaliteten, säger Maria.

Utvecklingen ligger också i linje med att optiker som yrkeskår alltmer närmar sig och uppskattas av den traditionella ögonsjukvården.

– När vi startade magisterutbildningen 2008 fanns det någon enstaka optiker anställd på S:t Eriks ögonsjukhus. Idag är det 35 optiker som arbetar där, säger Maria. Det är viktigt att arbeta för en hållbar ögonsjukvård som omfattar alla som arbetar med människors ögonhälsa. Befolkningen blir äldre och äldre och med det ökar ögonsjukdomarna. För att kunna möta denna utveckling på ett kostnadsteffektiv sätt måste alla resurser utnyttjas.

För egen del kommer den nyutnämnda docenten fokusera på den vetenskapliga förankringen hos studenterna på optikerutbildningen.

– Våra studenter ska få en bra vetenskaplig skolning och målet är att öka antalet doktorander för att bland annat få fler disputerade lärare inom optometrin. Sedan hoppas jag förstås få möjlighet att fortsätta utveckla min egen forskning också, säger Maria Nilsson.

Micke  Jaresand