Lokal förankring och hög kompetens viktigast

Av Sveriges fem stora optikkedjor är Synologen kanske det mest okända kedjevarumärket. Här värdesätter man den lokala förankringen och är övertygad om styrkan i ortens inarbetade butiksnamn. Kunderna går inte till Synologen utan till ”optiker Bengtsson”. Det betyder inte att kedjan är bakåtsträvande. Tvärtom är Synologen, och dess medlemmar i framkant av optometrins utveckling med en stark profil av klinisk kompetens och nyfikenhet på den framrusande teknologins möjligheter.

Text Micke Jaresand

”Ingen kunde nog från början föreställa sig hur omfattande det skulle bli. När man undan för undan fick klart för sig vad det skulle innebära för vår bransch kom våren 2020 att handla mycket om krishantering, att försöka hjälpa våra butiker så mycket som möjligt och försöka lotsa oss igenom detta på bästa sätt.”

Sedan februari förra året leds Synologen av Eva Larsson. Efter flera år som anställd butiksoptiker tog hon 2012 klivet ut från undersökningsrummet och in i Synologens centralorganisation som projektledare för flera av kedjans satsningar, bland annat ISO-certifiering inom kvalitet och miljö och upphandling av kliniska utbildningar. Hon har också verkat som kvalitets- och produktchef. Åtta år senare tillträdde hon som vd för kedjan.

Timingen att tillträda som ny kedjeledare kunde dock ha varit bättre. Ungefär samtidigt som Eva började på sin nya tjänst började media rapportera om spridningen av ett livshotande och hittills okänt virus med ursprung i Asien som nu börjat etablera sig på andra kontinenter. Viruset spred sig i en rasande takt och på bara några veckor lamslogs stora delar av världen av sjukdom och nedstängningar. Coronapandemin var ett faktum.

– Ingen kunde nog från början föreställa sig hur omfattande det skulle bli. När man undan för undan fick klart för sig vad det skulle innebära för vår bransch kom våren 2020 att handla mycket om krishantering, att försöka hjälpa våra butiker så mycket som möjligt och försöka lotsa oss igenom detta på bästa sätt, säger Eva.

Under april och maj syntes pandemins effekter tydligt i termer av sjunkande besök och lägre försäljning. Under sommaren vände det dock uppåt igen.

– Vi hade en väldigt bra återhämtning under sommaren och en bra bit in på hösten. Men hela den här perioden har varit ganska hackig i takt med att spridningstakten av viruset gått upp och ned och restriktionerna skärpts. Våren 2021 har dock varit fantastisk bra, säger Eva. Butikerna har gjort ett jättejobb med att anpassa verksamheten efter förutsättningarna och skapat trygga miljöer för både kunder och personal.

Pandemin till trots. Optikbranschen befinner sig i ständig utveckling och det har funnits många framåtriktade aktiviteter för Eva att ägna tiden åt. En fråga som växt i styrka de senaste åren är det ökande intresset för kompetensutveckling och kliniska frågor och optikerns närmande till ögonsjukvården.

– De kliniska frågorna och den kliniska kompetensen ligger Synologens medlemmar varmt om hjärtat. Det är något vi satsar mycket på. Redan 2007 började vi arbeta aktivt med begreppet ögonhälsa och erbjuda utökade synundersökningar till våra kunder och patienter, säger Eva.

Eva är övertygad om att optikerns kompetens mer och mer kommer att ses som en resurs för ögonsjukvården.

– Optikern kommer att behövas. Vi vet att ögonsjukvården i stora delar av landet har problem med bristande resurser, dom hinner helt enkelt inte med alla patienter som skulle behöva komma till dem. Optikern kan hjälpa till att avlasta genom att till exempel göra en sållning av vilka vi kan hjälpa och vilka patienter som verkligen behöver slussas vidare till ögonsjukvården. Jag tror absolut att det är något för framtiden att optikern tar över en del av screeningverksamhet, uppföljning av vissa sjukdomar och att patienten följs av optikern, säger Eva.

Hon uttrycker dock en viss oro för att slagsidan mot den kliniska delen av yrket kan göra det svårare att rekrytera optiker till en ägarroll eller mer traditionella butiksjobb.

– Hade vi frågat en optikerklass för 20 år sedan om vilka som kunde tänka sig att driva egen butik i framtiden var det hyfsat många som räckte upp handen och sa att de kunde tänka sig det. Idag är entreprenörerna inte lika många. Det finns inte riktigt samma intresse för att bli sin egen som det fanns för ett par decennier sedan. För en kedja som Synologen skulle det kunna innebära problem. Å andra sidan kanske man skulle våga tänka tanken att man inte behöver vara optiker för att driva en butik. Det skulle kunna vara andra yrkeskategorier som äger butiken och har optiker som anställda, säger Eva. På senare år har vi sett flera mycket lyckade exempel på det bland våra medlemmar och vi ser gärna fler.    

Frågan konkretiseras inte minst i samband med framtida pensionsavgångar och generationsskiften.

– Ibland har man klart med en kronprins eller kronprinsessa som ska ta över företaget men i många fall är det inte så och då försöker vi som medlemsorganisation att hjälpa till att hitta tänkbara nya ägare, säger Eva.

Den teknologiska utvecklingen går allt snabbare och precis som i alla branscher måste företagen i optikbranschen vara på tårna för att hänga med och inte komma efter i konkurrensen.

– Jag tycker vi ligger långt framme med både utrustning och kompetens. Det som kommer nu är bland annat olika AI-system, funduskameror är i princip standard i våra butiker sedan snart 15 år, OCT kommer allt mer, flera av våra butiker har börjat intressera sig för problematiken med torra ögon och genomfört ett projekt med Essilor (se artikel sid 12). Vi gör också mer avancerade kontaktlinstillpassningar, vi har butiker som jobbar aktivt med olika speciallinser och har särskild teknisk utrustning för det. Vi ska ligga i framkant. Vi ska vara experterna på syn och synhälsa, säger Eva.

Uppfattar ni det som att kunderna är medvetna om de möjligheter som riktigt bra optiker idag kan erbjuda?
– Jag tycker i alla fall att det har blivit bättre på det området. Det finns en större medvetenhet men det finns mycket kvar att jobba på för att konsumenterna ska få upp ögonen för vad optikerna faktiskt kan erbjuda. Men det är på väg åt rätt håll, säger Eva. 

Du sa tidigare att våren 2021 varit fantastiskt bra. Vad tror du det beror på?
– Generellt sett har optikern ett stort förtroende hos kunderna. Våra butiker är lokalt förankrade, kunderna känner till den och butiken känner sina kunder väl. Man har med andra ord en väldigt nära relation till sina kunder. Jag tror det spelar in för att vi lyckats så bra som vi har gjort, säger Eva.

Ni släpper inte den lokala förankringen?
– Nej, det kommer vi aldrig att släppa på. Alla butiker är sina egna. Dom kan på olika sätt visa tillhörighet med ett större sammanhang, men de är sina egna. Det är väldigt viktigt, säger Eva.

Det börjar komma in aktörer som erbjuder automatiserade synundersökningar och öppnar butiker utan optiker. Vad tror du om den utvecklingen? Är det något vi kommer att få se mer av?
– Det tror jag. Det finns ju i andra delar av världen och etableringen är på gång i Sverige också. Men det är ju ingenting som ligger i linje med Synologens ambitioner. Sedan är det ju frågan om hur vanligt det kommer att bli. Vår typkund, om det nu finns en sådan, är generellt sett en person som är mån om sina ögon och sin hälsa i största allmänhet. De kommer till oss för att de vet att vi tar detta med ögonhälsa på största allvar. Vi gör noggranna synundersökningar och lägger ner vår själ för att hitta den optimala lösningen för varje patient och kund. Har man de kraven som kund är kanske inte den automatiserade kiosken det man väljer, säger Eva.

Så framtiden är ljus?
– Absolut. Det kommer finnas utmaningar. Utvecklingen går bara snabbare och snabbare och vi har bara sett början på det hela. Bara de fem-sex senaste åren har det hänt mer än på de senaste 15 åren. Det kommer dyka upp och hända saker som vi idag kanske inte ens kan föreställa oss. Det gäller att hänga med i det som händer och så får man plocka de delar som man tror på. Man ska inte vara rädd för den tekniska utvecklingen utan ta till vara de delar som kan hjälpa och förbättra verksamheten, säger Eva.