Ledare: Vart är vi på väg och hur tar vi oss dit?

Ingen har väl missat att en ny optikerföreskrift träder i kraft vid årsskiftet. En viktig följd av den är att vår bransch tydligare blir första instans i ögonsjukvården, det vi kallar shared care. Istället för att remittera vid misstanke ska vi följa patienterna till dess vård är aktuellt. Det här kommer sannolikt att utmana oss i grunden. På lite sikt finns risk/chans (välj som du vill) att alltmer stolstid viks åt att följa patienter med glaukom eller AMD, snarare än till kunder som vill köpa glasögon. Branschens affär bygger på produktförsäljningen och den är inte självklar när vi talar om dessa patienter. Redan idag upplever många längre kötider för att få träffa optikern för nya glasögon, de kommer sannolikt inte bli kortare.

Nästa fundering blir hur vi ska få betalt för patienterna som vi följer. Sjukvården bygger på ett högkostnadsskydd. Patienten betalar en egenavgift, resten faktureras regionerna. Ska vi in i samma system? Det är till syvende och sist en förhandling med regionerna, som håller hårt i pengarna. Kommer de tycka det är självklart att skattepengar går till privata verksamheter som upplevs primärt leva på produktförsäljning? 

Alternativet är att vi står utanför högkostnadssystemet och patienten betalar vad det kostar. Men hur gör vi då med patienten som inte har råd att betala, men som vi heller inte kan remittera?

Det här är några av de många utmaningar vi har inom området shared care. Och det är bara ett av flera områden där vi kommer se förändring de närmaste åren. Befolkningen växer och blir äldre och fler kommer behöva våra tjänster. Dessutom vill Transportstyrelsen – och vi! –att fler förare kollar synen hos oss. Därtill har vi teknisk utveckling och AI på gott och ont. Vi vet att det kommer påverka oss, frågan är bara hur och när? Över allt svävar dessutom frågan om miljö och hållbar utveckling. EU har ett mycket ambitiöst program som inom några år kommer göra allt större avtryck i hur vi förväntas agera som individer och företag.

Jag har inte svaret på rubriken, det tror jag inte någon har. Klart är att vi har många frågor vi behöver fundera över och vägval att ta. Det är viktigt att vi alla förstår vad som händer och hur det påverkar oss, och med start i detta nummer ska vi lägga extra fokus på att sprida mer kunskap om förutsättningarna för vår gemensamma framtid.

Fredrik Thunell
vd, Optikbranschen