Ledare: Hoppfull höst står för dörren

Höstterminen står för dörren, en period som traditionellt sett brukar vara branschens bästa: när dagsljuset tryter brukar synfelen göra sig alltmer påminda och köerna till undersökningsrummet växer. Enligt Handelsbarometern (Svensk Handels månatliga rapport) för juli månad finns mycket som indikerar att den fysiska handeln går en bra sensommar och höst till mötes: vaccinationerna fortsätter att öka och det finns ett uppdämt behov av att vistas i butiker och spendera pengar. Speciellt sällanköpshandeln spås gå en fin period till mötes med stark återhämtning efter några riktigt tuffa kvartal. E-handelns starka framtidstro mattas av något, men det från förhållandevis höga nivåer. Hur stor tilltro ska man sätta till rapporten som sådan? Det är en självskattning där totalt 450 handlare uttalar sig om framtiden, naturligtvis finns en god dos osäkerhet (Peter Sellers sa att framtidsforskning är konsten att klia sig innan det börjar klia, det ligger nåt i det). Samtidigt är det här personer som har örat mot marken och kan läsa av mönster, det talar för rapportens tillförlitlighet och jag vill tro att de är ganska rätt ute.

Apropå köer till rummen: höstens intåg innebär dessutom nya blivande optiker på KI & LNU. Lite mer än hundra förväntansfulla och vetgiriga killar och tjejer går in genom dörrarna till optikerutbildningen vid KI respektive LNU. Ni är SÅ välkomna! Om lite knappt tre år ser vi fram emot att ta emot er i butikerna runtom i landet.

I övrigt då: De senaste dagarna har samhällsdebatten dominerats av IPCC-s klimatrapport. Rapporten visar allt tydligare för att vi är på väg åt fel håll snabbt och det är lätt att känna vanmakt. Som seglare ligger det nära till för mig att fundera över havsmiljön. Den ökade mängden plast i världshaven riskerar leda till att haven inom mindre än 30 år innehåller mer plast än fisk. Men mitt i mörkret finns mängder av stora och små initiativ som förhoppningsvis kan bidra till en förbättring. Vi har tidigare uppmärksammat Synsams initiativ Sea2See där man gör bågar av havsplast. Här kan ni läsa om ett Karün som jobbar med samma tanke – verkligt inspirerande och hoppingivande.

Jag vill också rekommendera reportaget om Pelsin Demirs forskning kring barn och myopi. Det här är ju en fråga som debatteras regelbundet och det känns verkligen bra att mer kunskap adderas, det ska verkligen bli spännande att följa Pelsins arbete.

Fredrik Thunell
vd, Optikbranschen