Ledare: Får Rune äntligen lön för mödan?

Frågan om att få till en uppdatering av Optikerföreskriften har varit på tapeten i alldeles för må nga år. 2018 påbörjade Socialstyrelsen en översyn men av olika skäl blev den inte färdig. 2019 var det nya prioriteringar som gällde och det påbörjade arbetet hamnade i en låst låda på myndigheten. 2020 kom pandemin som satt sin prägel även på 2021.

Under hela tiden har Optikerförbundet och Optikbranschen tryckt på för att dyrka upp den där lådan. Kan tyckas att det borde vara en enkel match att få myndigheten att avsluta ett påbörjat jobb? Nja, myndigheter jobbar inte alltid helt logiskt. Därför har vi tvingats hitta andra vägar för att nå fram och de senaste åren har vi därför talat med ett flertal riksdagspolitiker, som i sin tur pressat ansvarig minister. Vi har dessutom bearbetat SKR centralt och genom regionernas sjukvårdsdirektörer (som ju äger problemet med vårdköer) för att få dem att uppvakta Socialstyrelsen. Under våren fick vi också igång en dialog med Glaukomförbundet som renderade i en debattartikel, där patientföreningen tar aktiv ställning för en ny föreskrift. På senare tid har flera av branschens aktörer dessutom engagerat sig i såväl press som genom politiska kontakter och seminarier, framförallt i frågan om barns ögonhälsa. Det här har satt ytterligare ljus på vikten av en uppdatering.

Vad är det då vi eftersträvar? Huvudsakligen handlar det om en generell översyn där regelverket moderniseras och anpassas till hur övriga leg-yrken regleras – i princip att följa hälso- och sjukvårdslagstiftningen samt att göra det man har kompetens för. Möjligheten för optikern att vidröra ögat samt remissförfarandet behöver moderniseras, liksom en dialog kring barn-/åldersfrågan. Ögonläkarna är en viktig intressent och samarbetspartner och det krävs en lyhördhet från båda sidor för att vi gemensamt ska nå en lösning som bidrar till kortade vårdköer och i slutänden ännu bättre vård. 

man kan fråga sig om det verkligen ska behövas en sådan här bombmatta? Nej, naturligtvis inte. Men att vara arg på sakernas tillstånd löser som bekant sällan problemet, bättre då att närma sig frågan pragmatiskt. Optikerförbundets ordförande Rune Brautaset har arbetat oförtrutet och nu ser hans idoga arbete ut att möjligen belönas: myndigheten har bjudit in till ett möte för att öppna diskussion inför 2022. Vi ska inte ropa hej, men nånting tyder på att nån på myndigheten har börjat leta efter nyckeln till den där lådan.

FREDRIK THUNELL
vd, Optikbranschen