Ledare: Ett välkommet tillskott

Västsverige är en tuff region för den som vill rekrytera optiker och behovet av utbildning där har varit känt i flera år. Utmaningen har varit hur vi får fram disputerade lärare. Dessa är en förutsättning för att kunna bedriva utbildning. De som finns behövs på KI & LNU och för att etablera ny utbildning behöver vi alltså skapa förutsättningar för fler att forska och disputeras. För att en forskare ska godkännas av universiteten krävs säkrad finansiering under fyra år. Hur vi inom ramen av branschföreningen ska kunna säkra detta har varit det vanligaste ämnet på branschmötena de senaste åren.

Lösningen kom i våras då fyra detaljistmedlemmar gemensamt garanterade finansieringen av en forskare. Föreningens instrumentleverantörer lovade å sin sida att bistå när en ny skola ska utrusta undersökningsrum. Pandemin hade tvingat LNU till nytänk kring distansundervisning och den erfarenheten, tillsammans med branschens utfästelser skapade förutsättningar för att vi nu kommer kunna slå upp portarna i Västsverige hösten 2023.

Behövs fler utbildningsplatser? Svaret är tveklöst ja. Alla vet att vi kan sysselsätta fler optiker än vad som finns idag, inte minst i Västsverige. Vi måste också höja blicken från butikerna: ögonsjukvården har insett att optikern är en central resurs för svensk ögonhälsa. Idag jobbar ungefär 20 procent av de utbildade optikerna inom sjukvården och antalet ökar stadigt. Lägg till en förändrad optikerföreskrift med nya arbetsuppgifter, befolkningsökning och en åldrande befolkning så inser alla att behovet finns där.

På sikt kanske det här också öppnar för att etablera optikerutbildning på fler orter. Utmaningen är att examinationsrätt kräver disputerade lärare. Satsningen på västkusten är i praktiken en satellit, där samma lärare är verksamma på båda orterna. Att däremot starta något helt nytt, frikopplat från befintliga utbildningar skulle däremot konkurrera med KI & LNU om de lilla antal disputerade som finns i landet. Därför tror jag att vi ska dra lärdom av satsningen i Västsverige när vi jobbar vidare med frågan.

Ett annat glädjeämne: I dagarna invigdes Synsams satsning i Östersund. Att man tar hem produktionen till Sverige är en milstolpe med urstarkt signalvärde som dessutom innebär såväl arbetstillfällen som miljövinster. Den här typen av omsorg är något som medvetna konsumenter fäster uppmärksamhet på och jag är övertygad om att Synsams satsning i förlängningen kommer att gynna hela branschen i hur vi betraktas.

Fredrik Thunell
vd, Optikbranschen