Läs- och skrivsvårigheter hos barn kan bero på synfel

Fler än en miljon barn i Sverige har nu gått tillbaka till grundskolan efter sommarlovet. Över 40 procent av dem har någon form av synnedsättning. Det kan bland annat leda till huvudvärk, koncentrationssvårigheter och försämrade möjligheter att lära sig läsa och skriva. Ändå känner inte var fjärde förälder med barn i  mellan 1 och 15 år till de vanligaste tecknen på att barnet har någon form av synfel. Det visar Stora Synundersökningen 2021 gjord av Synoptik i samarbete med YouGov.

Antalet barn som har någon form av synfel ökar drastiskt i världen till följd av bland annat den ökade konsumtionen av skärmtid. Våra ögon är gjorda för att titta på många olika avstånd och inte vara låsta på nära håll som det blir med mobiler och plattor. Kroppen och synen behöver utvecklas i det tredimensionella rummet och inte fastna vid en tvådimensionell skärm. Ögonen behöver också dagsljus för att utvecklas normalt.

– Det är en oroande utveckling som vi ser. Många barn har någon form av synnedsättning utan att veta om det och det kan påverka hur de presterar i skolan. Att så många föräldrar inte känner till de mest vanliga varningssignalerna på synfel hos sina barn är alarmerande, säger Stina Lönn, chef för klinisk utveckling på Synoptik.

Vanliga varningssignaler på någon form av synnedsättning är att barnen får huvudvärk när de läser böcker och tittar på skärmar på nära håll eller att de kisar när de tittar på TV. Barn klagar oftast inte över detta utan löser det genom att undvika det som känns jobbigt, exempelvis skolarbete. När läsningen blir ett problem är ofta läs- och skrivsvårigheter det första man tänker på och ett synfel kan missas.

– Barn är duktiga på att anpassa sig till sin förmåga och de vet inte om de ser bra eller dåligt. Därför är det viktigt att föräldrar och personal som arbetar med barn känner till tecken på synnedsättning. Om vi kan öka kännedomen om de vanligaste tecknen har vi kommit väldigt långt. Det kommer att innebära att fler barn kan se bättre och blir av med sina synproblem, vilket i sin tur kommer att leda till minskade problem med att exempelvis lära sig läsa och skriva, säger Stina Lönn.

En synundersökning hos en optiker bör alltid göras innan en utredning av läs- och skrivsvårigheter. Optiker undersöker barn från och med 8 års ålder, vid tidigare ålder ska barnet remitteras från BVC eller skolhälsovården till ögonläkare.

De vanligaste tecknen på synnedsättning är om barnet:

  1. Kisar, lägger huvudet på sned, eller stänger ena ögat när de läser eller tittar på TV
  2. Håller föremål nära ögonen för att se eller sitter nära TV:n
  3. Visar ointresse eller har svårt för att koncentrera sig
  4. Har huvudvärk
  5. Har svårigheter vid läsning och läser långsamt
  6. Tycker att texten blir dubbel eller hoppar
  7. Skelar